Türk English Français Русский العربية

Boşanma Davası Dilekçesi – Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle

Boşanma Davası Dilekçesi – Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle

 

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILACAK BOŞANMA DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………..NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                        

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                            : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMA, müşterek çocuğun velayet hakkının davacıya verilmesi ile tazminat ve nafaka talepli dava dilekçesidir

 

AÇIKLAMALAR             :

  • Davacı müvekkil ile davalı ……… tarihinden bu yana evlidir. Tarafların bu evlilikten …… doğumlu müşterek çocuğu bulunmaktadır. Davacı müvekkil, ev hanımı olup sabit bir geliri bulunmamaktadır. Davalı taraf ise ………. Olup aylık geliri …………. TL ‘dir. Ayrıca davalının evlilik öncesi almış olduğu taşınmazlardan kira geliri de bulunmaktadır.

 

  • Davacı müvekkil evlilik hayatları boyunca davalının hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Davalı hiçbir zaman eşi ve çocuğuyla yeterince ilgilenmemiş, sorumsuz davranışlar göstermiş ve evlilik birliğinden doğan görevlerini yerine getirmemiştir. Bütün bunların yanında davalı taraf, başka kadınla ile de duygusal bağ kurarak davacı müvekkile olan sadakat yükümlülüğüne uygun davranmamıştır. Bununla ilgili mesaj ve fotoğraflar dilekçe ekindedir.

 

 

  • Müvekkil sabit ikametgâh sahibi olup, çocuğun yaşı düşünüldüğünde davacı müvekkil yanında kalması menfaatine olacaktır. Zira davalı taraf sabit ikamet sahibi olmayıp, henüz nerede ikamet edeceği dahi belli değildir. İlaveten davalı tarafın tekrar eder şekilde sadakatsiz davranışlarda bulunması ve müşterek çocuğa karşı ilgisiz davranması noktasında, müşterek çocuğun davacı müvekkilin yanında daha sağlıklı bir yaşam süreceği, eğitiminin aksamayacağı, mutlu ve sıcak bir aile ortamı bulacağı açıktır.

 

  • Sonuç olarak taraflar arasındaki evlilik birliği çekilmez hal almış, yaklaşık 3 aydır da ayrı yaşam kurmuşlardır. Tarafların bütün bu nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat

 

DELİLLER                     : Tanık, nüfus kayıt örneği, tapu kayıtları, koruma kararı ve ilgili her türlü yasal delil.

 

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA

 

  • Müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine,

 

 

  • Tarafların evliliğinde davalının kusurlu olması nedeniyle ……..TL maddi ve ………….TL manevi tazminat ödenmesine,

 

  • Müşterek çocuk ……… adına aylık … TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda iştirak nafakasının ödenmesine,

 

 

  • Davacı müvekkile aylık ……. TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine,

 

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine;

 

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. ……/……/…….

Davacı Vekili

Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin