Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Şirket Danışmanlıkları

Bursa Nilüfer’de bulunan Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak,  şirketlere hukuki destek sağlamakta ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 
 

Genel Olarak Şirket Danışmanlıkları

Türk Hukukunda şirket tipleri kanunla tespit edilmiştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan ticaret şirketleri şunlardır: Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif Ortaklıklarıdır. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş şirket tiplerinden birine uymayan bir şirket söz konusu ise bu şirket Borçlar Kanununun 520. madde 2. fıkrası uyarınca adi şirket sayılır.

Türkiye, Limited Şirket ve Anonim Şirketlerin çoğunlukta olduğu ekonomisi gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Globelleşen dünya ve ülkemizde giderek artan nüfus, ticari faaliyetlerde profesyonelleşmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda orta ve küçük ölçekteki şirketler dahi, yazılı bir sözleşme olmaksızın ticari faaliyette bulunmakta zorlanmaktadırlar.

Önleyici hukuk hizmeti olarak ta bilinen şirket danışmanlığı, uyuşmazlık gerçekleştikten sonra çözüm arayan hukuki yardımı giderek geri plana itmektedir. Nitekim bu çerçevede kanun koyucu tarafından çağın gerekleri gözetilerek çıkarılan 1136 sayılı Avukatlık Kanun’unun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin bordrolu bir avukat çalıştırması veya sözleşmeli olarak bir avukattan hizmet almaları zorunludur. Nasıl ki bir spor merkezinde bir doktor istihdam edilmesi gerekli ise şirketlerinde bir hukuk uzmanı ile çalışarak şirket faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlaması gerekmektedir.

Şirket Danışmanlıkları Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Şirket Danışmanlıkları alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerin takip edilmesi ve yol gösterilmesi,
  • Şirketin sermaye artırma ve azaltma işlemlerinin yapılması,
  • Şirket tarafından hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi; karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri kontrol edilmesi,
  • Davacı yahut davalı sıfatıyla yahut başka sıfatlarla dahil olduğu dava, icra takibi, soruşturma, arabuluculuk görüşmesi, uzlaşma görüşmesi gibi adli merciilerde hukuki uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerin takibi ve şirket adına şirketin çıkarları doğrultusunda hukuki hizmet ve temsil faaliyetlerini yürütülmesi,
  • İdari mercilerde hukuki uzmanlık gerektiren başvurulara ilişkin evrakların hazırlanması,
  • Şirket yapısı ile ilgili hukuka uygunluğun denetlenmesi,
  • Ticari kira, franchising, iş, ticari satım, garanti, kefalet vb. sözleşmelerin hazırlanması veya kontrolü,
  • İhtarname, İhbarname ve protesto düzenlenmesi,
  • Şirketin karşılaştığı sorunlara hukuki çözüm önerileri sunulması

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ülkemizde yargı makamlarının yükü oldukça fazladır. Bu nedenle mahkemelere taşınan bir uyuşmazlığın çözümü bazen yıllar sürebilmektedir.

Dolayısı ile yapılan bir işin veya ticaretin daha en başından sağlam temeller üzerine inşa edilmesi oldukça önemlidir. Şirketlerin alması gereken hukuki danışmanlık aslında bir nevi “önleyici kolluk” hizmetidir.

Bilindiği üzere önleyici kolluk faaliyetleri herhangi bir suçun meydana gelmemesi için icra edilen hizmetlerdir. Şirketlerin alması gereken hukuki danışmanlık hizmeti de aynen bunun gibidir. Zira şirketler, hukuki danışmanlık hizmeti alarak, danışmanlık almamaları halinde oluşabilecek ve çözümü emek anlamında daha zahmetli, zaman anlamında daha uzun süreli ve masraf anlamında da daha fazla tutacak muhtemel sıkıntıları, daha doğmadan çözmüş olacaklardır.

Böylece hem emek, hem zaman, hem de parasal anlamda kazançlı çıkacaklardır.

Hukuk Bürosundan şirket danışmanlığı almanın en güzel taraflarından birisi belki de bu durumdur.

Şirketler iş ve işlemleri ile ilgili özellikle yukarıda açıkladığımız şekilde önleyici danışmanlık hizmeti alırlarken gerekli olması halinde çalıştıkları hukuk bürolarından avukatlık hizmeti de alabileceklerdir.

Bu kapsamda özellikle, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümde veya alacağın tahsil edilmesi konusunda icra takipleri için avukatlık hizmeti arayışına girmeye gerek kalmadan danışmanlık desteği aldıkları hukuk bürosundan bu ve benzeri konularda avukatlık hizmeti de alabileceklerdir.

Şirketlere ihtiyaç duydukları her alanda hukuki destek ve danışmanlık verilmektedir. Ancak uygulamada en sık karşılaşılan danışmanlık türlerini şöyle sayabiliriz:

Şirket yetkilileri tarafından talep edilmesi halinde şirket toplantılarına katılmak, Şirket tarafından ihtarname gönderme işlemlerini ya da şirket aleyhine olabilecek ihtarnamelere cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek,

Şirket ana sözleşmelerini hazırlamak, değişiklik yapmak ve sermaye artırım işlemlerini hazırlamak, Şirket genel kurul işlemlerini yapmak, Şirket hisse devri sözleşmelerini ve ortaklık sözleşmelerini hazırlamak, Şirket kuruluş, tür değiştirme, şirket birleşmeleri ya da tasfiye ve iflas işlemlerini gerçekleştirmek, Şirket ortaklarının haklarının korunması için gereken işlemleri yürütmek

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ