Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Fikri Mülkiyet Hukuku

Bursa Nilüfer’de bulunan Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, korunması gereken yaratıcı ve özgün nitelik taşıyan ürün, tasarım ve modellerin, teknik bilgi gerektiren bilgisayar ve akıllı telefon yazılımlarının ve marka ve patentlerin tescili ve korunmasına ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku 

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan ürünleri veya fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikri haklar bir eser üzerinde sahip olunan maddi ve manevi hakların tamamı olarak anlatılabilir. Fikri haklar; eser mahiyetinde görülebilecek ürünleri meydana getiren kişiye ve onun ölümünden sonra yasal mirasçılarına belirli bir süre tanınan korumadır. Bu haklar, bahse konu eserlerin, eser sahibinin izni dışında kullanılması durumunda, eser sahibine haksız kullanan kişiye karşı çeşitli yaptırımlar yapma gücü verir. Fikri haklar özel bir kanun olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunur. Sınaî Mülkiyet hakkı ise; sanayi ve teknolojideki yeniliklerin, yeni tasarımların sahipleri adına tescil edilmesinden doğan belirli bir süre üretme ve satma hakkıdır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Sınai haklar, özel bir kanun olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunur.

Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemlerinin yürütülmesi,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi ve sonuçlandırılması,
  • Telif haklarının ihlali halinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında öngörülen suçların ve maddi ve manevi tazminatların takibi,
  • Ticari sırların korunması ve ihlali halinde uygulanacak yaptırımların takibi,
  • Sınai hakların Türk patent enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
  • Lisanslama görüşmeleri danışmanlığı ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Fikri Sınai Haklar Uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser kavramı “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında eser sahibi ise eseri meydana getiren kişidir.

5846 sayılı kanun kapsamına ve korumasına giren fikir ve sanat eserleri şunlardır:

a- İlim ve edebiyat eserleri

b- Musiki eserleri

c- Güzel sanat eserleri

d- Sinema eserleri

e- İşlenmeler ve Derlemeler

Maddi haklar, hak sahibine eserden iktisadi olarak münhasıran faydalanma hakkı veren ve üçüncü kişilerin bu şekilde eseri kullanmasını kısıtlama yetkisi sağlayan mutlak haklardır. Bu bakımdan eser sahibi eserinden, çoğaltma, kullanımını devretme, kiralama gibi pek çok farklı şekilde faydalanabilir.  Maddi haklar, Kanun’da md. 20-25 arasında; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, yayın ile umuma iletim hakkı olarak sınırlı şekilde sayılmıştır.

Manevi haklar, eser sahibine eseri dolayısıyla doğrudan kişiliğine bağlı haklardır. Manevi hakkın amacı, üçüncü kişilerin haksız fiil niteliğindeki saldırılarına karşı gerek eseri gerekse eser sahibinin kişiliğini korumaktır. Manevi haklar; eseri umuma sunma hakkı, eserde adının belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı, eseri teşhir hakkı, tahrip etmeyi önleme hakkı, eserin aslına ulaşma hakkı olmak üzere altı adet haktan ibarettir.

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmesi gerekmektedir. Sınai mülki haklar 5 başlık etrafında incelenebilir: 1) Patent, 2) Faydalı model, 3) Marka, 4)Endüstriyel tasarım ve 5) Coğrafi işarettir

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ