Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik hukuku alanında ihtiyacınız olan tüm desteğe Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa SGK avukatı ve İş avukatı ekibimiz ile iletişime geçerek hukuki destek alabilirsiniz.

Kurt Hukuk Bürosu Bursa iş avukatı ekibi sizlere öncelikli olarak iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle işçi ve işverenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla tüm tazminatların takibi ve iş kazaları kapsamında doğan uyuşmazlıklara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş hukuku, adından da anlaşılacağı gibi iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasal kanunlar ve uygulamaların bütününe verilen addır. İş hukuku hem çalışanı hem de işvereni koruyan bir kapsama sahiptir. Gerek işçi haklarının korunması, gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku ise kısaca, işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ilişkilerinin düzenlediği hukuk dalıdır. Bu üçlü ilişkide, Sosyal Güvenlik Kurumu, işe alım ve devamı süreçlerinin yürütülmesi ile bu sürecin kontrolünü sağlayarak sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını sağlamaktadır. Bursa SGK Avukatı alanında daha fazla detaylı bilgi ve hukuki destek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku hükümlerine uygun davranılması ile sağlanabilir. Ancak ne yazık ki; uygulamada bu düzenlemelere her zaman riayet edilememektedir. Özellikle kıdem ve ihbar tazminatı ile kötü niyet tazminatı, ücret, fazla mesai, yıllık izin ve diğer işçi alacakları için sıklıkla hukuki yollara başvurulmaktadır. Bu kapsamda Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa iş avukatı ekibimiz ile sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz, yazımızın diğer başlığında maddeler halinde kısaca sıralanmıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
  • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
  • İş Kanunu maddeleri ve iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla yenilenmesi, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması

Bursa SGK Avukatı ve İş Avukatı alanında Kurt Hukuk ile iletişime geçerek hukuki destek alın!

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir.

İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye sağlanmış ikramiye vb gibi ödemelerde hesaba katılır.
Kıdem tazminatı hesaplanırken şu ödemeler dikkate alınır: Çıplak ücret, Yemek yardımı, Kasa tazminatı, Gıda yardımı, Yakacak yardımı, Eğitim yardımı, Konut yardımı, Giyecek yardımı, Erzak yardımı, Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, Unvan tazminatı, Aile yardımı, Çocuk yardımı, Temettü, Havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), Taşıt yardımı, Yıpranma tazminatı, Nitelik zammı, Sağlık yardımı, Mali sorumluluk tazminatı, Devamlı ödenen primler, İkramiye.

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Yer altında maden işlerinde çalışan işçiler için ise; İş Kanununda zorunlu nedenler ile olağanüstü hallerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan çalışmalardır. İş Kanununda zorunlu nedenler ile olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Örnek: İşçi Ali Bey’in bir saatlik ücreti 1 TL ise, bir saat fazla çalışma yapması durumunda bu işçiye 1.5 TL fazla çalışma ücreti ödenir. Yer altında maden işlerinde çalışan işçiler için İş Kanununda zorunlu nedenler ile olağanüstü hallerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zamanaşımı süresi 25.10.2017 tarihinden itibaren on yıldan beş yıla indirilmiştir.

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ