Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Sigorta Hukuku

Bursa sigorta avukatı alanında Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sizlere tüm tecrübesiyle hukuki destek sunabilir!

Sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik sigorta avukatı olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklara Karşı Yasal Çözümler

Sigorta hukuku, sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı taraflar arasında uyuşmazlığın oluşması durumunda ne yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenirken, sigortacı da şartları oluşması halinde sigorta tazminatını ödemeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda, sigorta avukatı ekibimiz, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih veya cayma işlemleri, sigortacının iflası işlemlerini yürütmektedir. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin zarar görene yönelik ödemelerinin, zarar veren taraftan tahsilinin sağlanması, kaza sigortaları, emeklilik, sağlık ve hayat sigortaları ihtilafları, sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının takibi ve tahsili işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca sigorta ettirenler açısından sigorta şirketlerinin zararı karşılamaması durumunda gerek Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvurularda bulunularak gerekse de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılarak alacağın ispatlanması ve tahsili işlemlerine yönelik tüketici hakları avukatı olarak ta hizmet vermekteyiz.

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

  • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
  • Emeklilik sigortasısağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
  • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
  • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
  • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
  • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
  • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Zorunlu sigorta, kanunen yapılması zorunlu olan sigortalardır. Sigortanın isteğe bağlı olması esastır; ancak bazı sebeplerle bazı sigortaların yapılması zorunluluğu getirilmektedir. Örneğin Karayolları Trafik Kanunu’nda araç işletenlerin bu Kanun hükümleri gereğince üçüncü şahıslara karşı doğacak sorumluluklarını belirlenen hadde kadar sigorta ettirmek zorunda oldukları öngörülmüştür. Yapılması zorunlu olan sigortalarda zorunluluk sadece sigorta ettirenler bakımından değil aynı zamanda sigortacılar açısından da söz konusudur. Bu nedenle sigorta şirketleri, zorunlu sigorta yapma teklifini reddedemez. Zorunlu sigortalarda uygulanacak tarife ve talimatlar ile sigorta primleri Bakanlık tarafından tespit edilir ve resmi gazetede yayınlanır.
Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur. Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu günümüzde özellikle trafik kazaları sonucu araçlarda oluşan değer kayıplarının tazmini konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmekte ve bu konuda yargının iş yükünü oldukça azaltmaktadır.
Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapabilir; temsilci yetkisiz ise ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur. Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden önce veya geçmişe etkili sigorta hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de sözleşmeye sonradan icazet verebilir. Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme, menfaati bulunması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır.
Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ