Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Gayrimenkul Hukuku

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa kamulaştırma avukatı ekibiyle Gayrimenkul hukuku alanında, avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul kira sözleşmeleri, alım-satım, ifraz, tevhid, tapu tescil, miras paylaşımı ve güncel olarak duyurulan ihtilaflar başta olmak üzere Bursa Gayrimenkul hukuku alanında profesyonel avukat ekibiyle taşınmaz hukukuna ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti için bizlerle iletişime geçerek Bursa Gayrimenkul avukatı arayışınızda bizlerden hukuki destek alabilirsiniz.

Acele Kamulaştırma ve Bursa kamulaştırma avukatı hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın >>>

Genel Olarak Gayrimenkul Hukuku 

Gayrimenkul (Taşınmaz) hukukunun kapsamını araziler, tapu kütüğüne kayıtlı haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturur. Gayrimenkul mülkiyeti, tapu kütüğüne tescil yoluyla kazanılır. Mülkiyetin tescil dışında kazanılması, mahkeme kararı, cebri icra, miras, işgal ve kanunda düzenlenen diğer hallerde de mümkündür.

Gayrimenkul hukuku’nun temel hükümleri Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiş olup; Gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı dışında, sahibine sınırlı yetkiler sağlayan ipotek hakkı, irtifak hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılan sınırlı ayni haklar da bulunmaktadır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel veya kesin olarak bir alacağın gayrimenkul üzerinde tesis edilen ipotekle güvence altına alınmasıdır. Gayrimenkul hukuku alanında Bursa gayrimenkul avukatı ekibimizden hukuki destek alabilirsiniz. İrtifak hakkı, esasen sınırlı ayni hak olup, sahibine taşınmaz üstünde yararlanma ve kullanma hakkı sağlar. Taşınmaz yükü ise, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmaz ile sorumlu olacak şekilde, diğer bir kişiye bir şeyi vermek veya yapmak ile yükümlü kılan ayni haktır.

Gayrimenkul Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Sigorta Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
 • Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi
 • Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
 • İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
 • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri
 • Kamulaştırma davalarının takibi ve sonuçlandırılması
 • Tasarrufun iptali, Müdahalenin men’i, Ecrimsil, İpotek ve rehin, Geçit hakkı, Kar irtifakı ve Zilyetliğin korunmasına ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması

Daha detaylı bilgi ve Kurt Hukuk Bürosu Bursa gayrimenkul avukatı alanında ihtiyacınız olan hukuki desteğe bir telefon uzaktasınız!

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kanunda belirtilen hususlardan doğmayan tapuya yapılmış kaydın, hukuka uygun bir hale getirilmesi amacıyla açılan davalara tapu iptal ve tescil davaları denir. Tapu iptal ve tescil davası konusu itibari ile taşınmazın ayni hakkına ilişkin bir davadır. TMK’da bulunan ilgili hükümler uyarınca taşınmazın mülkiyeti, tescil edilmesi ile beraber kazanılmaktadır. Yani mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez.

Yine ilgili kanun uyarınca; tarafları bağlayıcılığı bulunmayan, herhangi bir hukuki işleme dayanmayan veya geçersiz bir hukuki işlemden meydana gelen tescil geçerli değildir. Bu tescile, yolsuz tescil denilmektedir. 

Tapu iptal ve tescil davasının amacı da bu yolsuz tescilin düzeltilmesidir. Tapu iptal ve tescil davası sayesinde mülkiyet hakkı güvence altına alınmakta ve yolsuz tescilden kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçilmektedir.

İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi paylı mülkiyet ya da elbirliği halinde ortak bulunan kişilerin, konusu mülkiyet olan bu ortaklığa son verilmesini konu alır. İzale-i şuyu davalarında, birden çok kişinin sahip olduğu mallar bölüştürülür, bölüştürülmesi mümkün olmayan mallar ise mahkemece satışa çıkarılır, elde edilen para ise bu kişiler arasında paylaştırılır.

İzale-i şuyuda mülkiyetten kasıt hem taşınır hem de taşınmaz mallardır.  Dolayısı ile gerek taşınır gerekse de taşınmaz mallar açısından ortaklığın giderilmesi işlemlerinin yapılması mümkündür.

İpotek kurulabilmesi için en önemli iki aşama tarafların anlaşması ve bu durumun tapu müdürlüğünde sicile işlenmesidir. Bu ise tarafların aralarındaki anlaşmanın tapu memurlarınca resmi senete dökülmesiyle olacaktır. Resmi senette ipoteğe esas borç, ipoteğin meblağı, süresi, derecesi, üst sınır mı yoksa anapara ipoteği mi olduğu, faiz oranı, bağlı bulunan sözleşme, alacaklının kimliği gibi hususlar açık şekilde belirtilmelidir.

Yukarıdaki şartlara uymayan ipotek sözleşmelerinin işlevsiz olacağı bilinmelidir. Bu sebeple noter huzurunda hazırlanan ipotek sözleşmeleri ipoteğin sağladığı imkânları doğurmayacaktır. İpotek tesis edilebilmesi için tapu müdürlüğünde aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir:

 • Alacaklı ve borçluların kimlikleri,
 • Tapu senedi,
 • İpotek borçlusu ve alacaklılarının birer adet fotoğrafları,
 • İşlemler vekille yapılacaksa usulüne uygun hazırlanmış vekaletname ve vekillerin kimlikleri

Burada ayrıca ipoteğin şartlarına ilişkin tarafların yaptığı anlaşmanın götürülmesinde de fayda vardır. Ayrıca eğer üzerinde ipotek tesis edilecek gayrimenkul (miras, ortaklık vb sebeplerden ötürü) birden çok kişiye aitse başvuruda tüm bu kişilerin de hazır bulunması gerekecektir.

İşlemler tamamlandıktan sonra tapu memurları talep halinde ipotek tesisinin gerçekleştiğine dair belge vereceklerdir. Böylece ipotek kurma işlemi tamamlanacaktır.

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ