Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Robotu

İşe başlayış tarihini seçiniz.
İşten ayrılış tarihini seçiniz.
Son aldığınız brüt maaşınızı TL cinsinden giriniz.
Aylık brüt maaşa ek olarak yol, yemek vs., ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Yıllık ikramiye ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Gelir vergisi matrahını giriniz.
Hesaplama sonucu:
 • HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET (Brüt): TL
 • TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ: gün İşten ayrılma tarihi dahil edilmiştir
 • İHBAR SÜRESİ: hafta
 • HESAPLANAN İHBAR TAZMİNATI (Brüt): TL
 • - Gelir Vergisi Kesintisi (%): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • ÖDENECEK İHBAR TAZMİNATI (Net): TL
 • HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATI (Brüt): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI (Net): TL
 • ÖDENECEK TOPLAM TAZMİNAT (BRÜT): TL
 • ÖDENECEK TOPLAM TAZMİNAT (Net): TL
 • DİKKAT:

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

1- Kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Brüt ücret; işçinin maaşına sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan her türlü kesintiler ilave edilerek bulunan toplam miktadır. Örneğin 2022 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin eline geçen tutar 4.253 TL iken, brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bu nedenle brüt ücret kısmına her ay hesabınıza yatırılan net tutarı değil, vergi ve kesintiler dahil olan brüt tutarı yazmalısınız. Brüt ücretinizi bilmiyorsanız bordronuzdan bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

2- Brüt ücretinizi girdikten sonra işvereniniz tarafından düzenli olarak yapılan aylık yardımları da belirtilen alana yazmalısınız. Örnek olarak, düzenli olarak ödenen prim, yol ve yemek yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı, dil tazminatı gibi yardımları sayabiliriz. Bu şekilde yapılan düzenli ödemelerin aylık tutarını da aylık yardımlar kısmına yazmalısınız.

3- Yukarıda aylık yardımlar için yaptığımız açıklamalar ikramiye için de aynen geçerlidir. Yıllık olarak aldığınız toplam ikramiyeleri belirtilen alana yazınız. Düzenli olarak aldığınız ikramiyelerin bir yıldaki toplam tutarını bu alana girmelisiniz.

4- Aylık yardımlar ve ikramiyeler açısından konuyu somutlaştırmak açısından  şöyle bir örnek verebiliriz: Örneğin aylık 600-900 TL aralığında prim, 300 TL yol ve 500 TL yemek yardımı alan bir işçi aylık yardımlar kısmına ne kadar yazmalıdır? Prim ödemelerinin aylık ortalaması olan 750 TL + aylık yol ve yemek ücreti toplamı olan 800 TL = 1550 TL olarak aylık yardımlar kısmına yazılmalıdır.

Ayrıca ikramiye için ise; eğer işçi üç ayda bir 3000 TL ikramiye alıyorsa, bir yılda toplam 12.000 TL alacaktır. Yıllık ikramiye kısmına da bu miktarı girmelidir.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama sitelerinde genellikle aylık yardımlar ve ikramiye kısmına yer verilmemektedir. Bu durum tazminat hesaplamasını oldukça düşürmekte ve işçilerin mağduriyetine sebep olabilmektedir. Bu nedenle işveren tarafından yapılan aylık yardımlar ve ikramiye miktarını hesaplayarak ilgili bölümlere yazmayı unutmayın.

5- İşe giriş tarihi ve işten ayrılma tarihleri tam olarak girilmelidir. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekir.

6- Kıdem tazminatı son alınan ücret üzerinden hesaplanır. Ancak burada üst sınır söz konusudur. Bahse konu üst sınır her sene değişmektedir. 2022 yılı için kıdem tazminatı üst sınırı 15.371,40 dir. Yani kişinin maaşı bu miktardan fazla ise kıdem tazminatının hesaplamasında bu miktar esas olacaktır.

7-Kıdem tazminatı hesabı için işçinin çalıştığı yıl sayısı son aldığı giydirilmiş maaşı (brüt + diğer ödemeler) ile çarpılır. Eğer bir yıldan fazla olarak artan süreler varsa, işçi o süreler için de kıdem tazminatı alır. Bu durumda oran-orantı yapılarak bir seneye tekabül eden kıdem tazminatı 365’e bölünerek bir günlük tazminat miktarı bulunur. Bulunan bir günlük miktar ile artan gün sayısı çarpılarak bu günler için oluşan tazminat ta bulunmuş olur. Son olarak artan günler için oluşan tazminat tutarı ile yıllar için bulunan tutar toplanır ve böylece nihai kıdem tazminatı bulunmuş olur. Toplam miktardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Yapılan bu kesinti sonunda geriye kalan miktar kıdem tazminatı olarak banka kanalıyla işçiye ödenir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

1- İhbar tazminatı da aynı kıdem tazminatı gibi işçinin son brüt ücreti ve ilave yardımların toplanması sonucu çıkan netice rakam üzerinden hesaplanır. Bu nedenle konuda yukarıda kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağını açıkladığımız bölümde yaptığımız açıklamalar aynen burada da geçerlidir. Zaten ihbar tazminatı için ayrı veriler girmenize gerek bulunmamaktadır. Hesaplama robotumuz girdiğiniz tek veriler ile hem kıdem tazminatınızı hem de ihbar tazminatınızı hesaplamaktadır.

2- İhbar süreleri işçinin kıdemine göre şu şekilde artmaktadır;

 • 6 aydan az çalışmış işçilerin 2 hafta,
 • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışmış işçilerin 4 hafta,
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışmış işçilerin 6 hafta,
 • 3 yıldan fazla çalışmış işçileri 8 hafta ihbar süresi bulunmaktadır.

3- İşveren belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde, bu süreler kadar önceden işçiye fesih bildirimi yapmalıdır. Ayrıca bu süreler boyunca işçiye günlük en az iki saat iş arama izni kullandırılmalıdır. Aksi takdirde işçiye bu sürelerin karşılığı olan ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.

4- Hesaplanan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır. Vergiler düşüldükten sonra kalan tutar ihbar tazminatı olarak ilgili kişiye ödenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kıdem tazminatında sadece damga vergisi kesilirken ihbar tazminatında hem damga vergisi hemde gelir vergisi kesilmesidir.

Danışman Talep Edin