Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Tazminat Hukuku

Tazminat, haksız bir eyleme maruz kalan kişinin bahse konu haksız olaydan dolayı meydana gelen zararının hukuki yoldan tazmin edilmesidir.

Tazminat ile ilgili problemleriniz için Bursa tazminat avukatı Kurt Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek hukuki destek alabilirsiniz.

Tazminat, maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat, kişinin haksız eylem karşısında uğradığı her türlü maddi boyuttaki kayıp, mal varlığındaki eksilme veya eyleme bağlı olarak ileride uğrayacağı maddi boyuttaki giderdir. Manevi tazminat ise, kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle üzüntü ve elem duyması, psikolojisinin bozulması veya ruhen bunalım yaşaması ile kişilik haklarının zedelenmesi sonucu, yaşadığı tüm bu travmatik süreç nedeniyle belli bir meblağ ödenmesi talebidir.
Bursa tazminat avukatı hukuki destek için bizlerle iletişime geçiniz.

Tazminat Davasına Konu Olabilecek Olaylar Şunlardır

Tazminat davaları, genel olarak haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine bağlı olarak açılmasına rağmen, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılmaktadır. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası,
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası

Yukarıda, uygulamada en sık karşılaşılan tazminat davalarına konu olabilecek olaylar maddeler halinde sıralanmıştır. Yukarıdaki başlıklar veya farklı konular için tazminat alanında hukuk bir desteğe ihtiyaç duymaktaysanız Kurt Hukuk Bürosu Bursa tazminat avukatı ekibimizden detaylı bilgi ve Hukuki Destek alabilirsiniz.

Tazminat Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa tazminat avukatı ekibimiz olarak tazminat hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Trafik kazalarından kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Sözleşmelerden kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Haksız fiilden kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • İş kazasından kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Tıp hukukundan kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Boşanma Sürecinden kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi
 • Kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan olaylarda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili dava sürecinin takibi

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu soruya haksız fiil kavramının açıklamasını yaparak cevap vermek mümkündür. Buna göre; tazminat sorumluluğuna gidilebilmesi için genel olarak kişinin haksız bir fiile maruz kalması gerekmektedir. Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Bir haksız fiilden bahsedilebilmesi için zarara sebep olan fiilin öncelikle hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka aykırı fiil maddi ya da manevi bir zarara neden olmalıdır. Zarara sebep olan kişi fiilinden dolayı kusurlu olmalı ve zararla zarara yol açan fiil arasında neden sonuç ilişkisi olarak da ifade edilebilecek bir illiyet bağı bulunmalıdır. Bu anlatımdan sonra haksız fiilin dört unsuru olduğu söyleyip, bu unsurları şöyle sıralayabiliriz:

a- Hukuka Aykırı Fiil

b- Zarar

c- Kusur

d- İlliyet Bağı

Haksız fiil sonucunda açılacak tazminat davaları için zamanaşımı süresi dava zamanaşımı süresi ile aynıdır. Suç işlenmesi, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası, telif hakları ihlali birer haksız fiil olup bunlar için dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her halükarda 10 yıldır. İşlenen haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza hukuku zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunu’nda belirtilen sürelerden daha fazla ise, tazminat davası açma süresi açısından ceza hukuku zamanaşımı süresi uygulanır.
Boşanma davası neticesinde maddi manevi tazminat davası açma süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl olup boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de ayrı bir dava olarak açılabilir.
Sözleşmenin ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarında genel zamanaşımı süresi, 10 yıldır.

Tazminat davaları, davanın konusuna göre değişmekle birlikte ortalama 1 yıl ile 2 yıl aralığında bir zaman sürmektedir. Davaların seyrini etkileyen birden fazla etken olabilmektedir. Örneğin; davada tanık dinlenmesi, bir maluliyet doğmuşsa bunun tespitinin yapılması, bilirkişi raporunun hazırlanması gibi yargılamanın yürütülmesini sağlayan işlemler dava sürecini uzatabilmektedir. Bu hususların yanında davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu da davanın sonuçlanmasını etkileyen başka bir faktördür. Ancak ortalama bir süreyi belirtmemiz gerekirse; sorunun cevabını 1 yıl ile 2 yıl arası bir zaman olarak verebiliriz.

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ