Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hesaplama

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hesaplama

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hesaplama Robotu

İşe başlayış tarihini seçiniz.
İşten ayrılış tarihini seçiniz.
Doğum tarihinizi giriniz.
Son aldığınız brüt maaşınızı TL cinsinden giriniz.
Aylık brüt maaşa ek olarak yol, yemek vs., ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Yıllık ikramiye ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Gelir vergisi matrahını giriniz.
Kullandığınız yıllık izinlerin sayısını belirtiniz.
Hesaplama sonucu:
 • HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET (Brüt): TL
 • ÇALIŞMA SÜRESİ: gün İşten ayrılma tarihi dahil edilmiştir
 • AYRILIŞ TARİHİNDEKİ YAŞ:
 • AYRILIŞ TARİHİNDEKİ KIDEM:
 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI: gün
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI: gün
 • GÜNLÜK KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (BRÜT): TL
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (BRÜT): TL
 • - Gelir Vergisi Kesintisi (%): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • - SGK Kesintisi (%15): TL
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (NET): TL
 • DİKKAT:

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Nasıl Hesaplanır

1- Yıllık izin süreleri işçinin çalıştığı süreye ve işçinin yaşına göre değişiklikler gösterir. Bu anlamda;

1 ile 5 yıl arasında aynı yerde çalışan işçi 14 gün,
5 ile 15 yıl arasında çalışan işçi 20 gün,
15 yıldan daha fazla çalışan işçi ise 26 gün yıllık izne hak kazanır.

2- Bunların dışında ise 18 yaşından küçük işçiler ile 50 yaşından büyük işçilere verilecek yıllık izin süresi en az 20 gün olmalıdır.

3- Yıllık izin ücreti hesaplama işlemi yapılırken işçinin en son aldığı brüt ücret esas alınmaktadır.  Brüt ücret; işçinin maaşına sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan her türlü kesintiler ilave edilerek bulunan toplam miktadır. Örneğin 2022 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin eline geçen tutar 4.253 TL iken, brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bu nedenle brüt ücret kısmına her ay hesabınıza yatırılan net tutarı değil, vergi ve kesintiler dahil olan brüt tutarı yazmalısınız. Brüt ücretinizi bilmiyorsanız bordronuzdan bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

4- Brüt ücretinizi girdikten sonra işvereniniz tarafından düzenli olarak yapılan aylık yardımları da belirtilen alana yazmalısınız. Örnek olarak, düzenli olarak ödenen prim, yol ve yemek yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı, dil tazminatı gibi yardımları sayabiliriz. Bu şekilde yapılan düzenli ödemelerin aylık tutarını da aylık yardımlar kısmına yazmalısınız.

5- Yukarıda aylık yardımlar için yaptığımız açıklamalar ikramiye için de aynen geçerlidir. Yıllık olarak aldığınız toplam ikramiyeleri belirtilen alana yazınız. Düzenli olarak aldığınız ikramiyelerin bir yıldaki toplam tutarını bu alana girmelisiniz.

6- Aylık yardımlar ve ikramiyeler açısından konuyu somutlaştırmak açısından  şöyle bir örnek verebiliriz: Örneğin aylık 600-900 TL aralığında prim, 300 TL yol ve 500 TL yemek yardımı alan bir işçi aylık yardımlar kısmına ne kadar yazmalıdır? Prim ödemelerinin aylık ortalaması olan 750 TL + aylık yol ve yemek ücreti toplamı olan 800 TL = 1550 TL olarak aylık yardımlar kısmına yazılmalıdır.

Ayrıca ikramiye için ise; eğer işçi üç ayda bir 3000 TL ikramiye alıyorsa, bir yılda toplam 12.000 TL alacaktır. Yıllık ikramiye kısmına da bu miktarı girmelidir.

Yılık ücretli izin alacağı hesaplama sitelerinde genellikle aylık yardımlar ve ikramiye kısmına yer verilmemektedir. Bu durum tazminat hesaplamasını oldukça düşürmekte ve işçilerin mağduriyetine sebep olabilmektedir. Bu nedenle işveren tarafından yapılan aylık yardımlar ve ikramiye miktarını hesaplayarak ilgili bölümlere yazmayı unutmayın.

7- Yıllık ücretli izin alacağının hesaplanması şu şekilde yapılır: işçinin son aldığı giydirilmiş ücreti (brüt ücret + ek ödemeler) 30’a bölünerek bir günlük ücreti bulunur. Sonrasında ise; kaç günlük yıllık izin hakkı varsa o sayıyla çarpılır. Bulunan sonuç üzerinden ise SGK payı, gelir vergisi, damga vergisi kesilmektedir. Kesintiler neticesinde ortaya çıkan rakam işçinin yıllık ücretli izin alacağıdır.

8- Yıllık izin hakkı sonraki yıla devretmez ve paraya çevrilemez. 

Danışman Talep Edin