Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
Şirketler Hukuku

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa şirket avukatı ve hukuku alanında Av. İbrahim Yasin Kurt önderliğinde, büyük ekibiyle tüm ticareti işletmelere, şirketler ve ticaret hukuku alanında “Türk Ticaret Kanunu” kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü hukuki desteği ve avukatlık-danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bursa Ticaret Kanunu avukatı veya Ticaret Hukuku avukatı için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Şirketlere Yönelik Profesyonel Hukuki Destek

Türk Hukukunda şirket tipleri kanunla tespit edilmiştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan ticaret şirketleri Ticaret Kanunu’nun ikinci kitabında yer almışlardır. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş şirket tiplerinden birine uymayan bir şirket söz konusu ise bu şirket Borçlar Kanununun 520. madde 2. fıkrası uyarınca adi şirket sayılır.
Bursa ticaret hukuku avukatı veya şirket avukatı alanlarında ihtiyaç duyduğunuz hukuki destek için Kurt Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan ticaret şirketleri 5 tiptir. Bunlar:

 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Kooperatif Şirketlerdir (TK.136).

Avukatlarımız, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanında, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı ceza avukatı olarakta hizmet vermektedir.
Bursa şirket avukatı alanındaki faaliyetlerimiz için iletişime geçin.

Şirketler Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa olarak ticaret hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri
 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

İhtiyaç duyduğunuz tüm hukuki destek için Kurt Hukuk Bursa şirketler hukuku avukatı için bir telefon uzağınızdayız!

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Ticaret Kanunundaki ticaret şirketleri; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu şirketlerde kendi aralarında şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre;
Şahıs şirketleri: kollektif şirket ile komandit şirket iken;
Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkettir.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TK m. 329/1). Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. (TK m. 329/2).

TTK’ya göre; anonim şirketler, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilir. Eski Ticaret Kanununda, anonim şirketlerin en az beş kişi tarafından kurulabilmesine ilişkin hüküm yeni kanun ile kaldırılmış ve anonim şirketlerin bir kişiyle de kurulabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu bir kişi, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.

Anonim Şirketlerde, tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

Limited şirketler anonim şirketler gibi sermaye şirketi kategorisinde yer almakla beraber, kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Anonim ve limited şirket arasındaki farklar şu şekilde açıklanabilir:

 1. Her iki şirkette en az bir ortakla kurulabilir. Anonim şirketlerde ortak sayısı bakımından herhangi bir sınır bulunmazken, limited şirkette ortak sayısı azami 50 (elli) kişidir.
 2. Anonim şirkette esas sermaye ve kayıtlı sermaye sistemi vardır. Limited şirkette yalnızca esas sermaye sistemi vardır. Anonim şirkette esas sermaye sisteminde asgari sermeye 50.000TL; kayıtlı sermaye sisteminde en az 100.000 TL’dir.
 3. Anonim şirket iç ve dış kaynaklardan sermaye artırarak ve özellikle sermaye taahhüdü yoluyla yani dış kaynaklardan sermaye artırarak halka açılma imkânına sahipken, limited şirketlerde halka açıklık statüsüne yer yoktur.
 4. Anonim şirketlerde payı temsil eden kıymetli evrak (nama veya hamiline yazılı) çıkarılabilirken, limited şirketlerde ortaklık payını temsil eden belge çıkarılsa bile ve bu nama yazılı olsa dahi kıymetli evrak niteliğinde değildir.
 5. Anonim şirketlerde genel kurullarda toplantıda sermaye çoğunluğuna göre temsil esası geçerliyken, limited şirketlerde sermaye ve ortak sayısı itibarıyla çoğunluk ilkesi geçerlidir.
 6. Anonim şirketlerde sermaye borcunu yerine getiren ortağın şirket borçlarından sorumluluğu bulunmazken, limited şirketlerde esasen bu ilke geçerli olmakla birlikte istisnai olarak kamu borçlarından dolayı nihai noktada ortakların sermaye payı oranı ile sınırlı sorumluluğu ortaya çıkabilecektir.
Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ