Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Dava Harcı Hesaplama

Dava Harcı Hesaplama

Yargılama Giderleri Hesaplama Robotu

 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • İcra Mahkemesi
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • İş Mahkemesi
 • Kadastro Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Denizcilik İhtisas Mahkemesi
 • İdare Mahkemesi
 • Vergi Mahkemesi
Davanın görüleceği mahkemeyi (gerekirse dava türünü) seçiniz.
Harç türünü belirleyiniz, nisbi harç ise davanın değerini giriniz.
Davada yürütmeyi durdurma ve/veya duruşma istemi varsa seçiniz.
Davada bilirkişi ve/veya keşif deliline dayanıyorsanız seçim yapınız.
Davada yer alan taraf, tanık, avukat ve bilirkişi sayılarını belirtiniz.
Hesaplama sonucu:
 • Başvuru Harcı: TL
 • Dosya Gideri: TL
 • Karar Harcı: TL
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı: TL
 • Posta Harcı: TL
 • Peşin Harç: TL
 • Tebligat Gideri (Her bir taraf için): TL
 • Tebligat Gideri (Toplam): TL
 • Vekalet Suret Harcı (Her bir avukat için): TL
 • Vekalet Suret Harcı (Toplam): TL
 • Bilirkişi Ücreti (Her biri için): TL
 • Bilirkişi Ücreti (Toplam): TL
 • Keşif Gideri: TL
 • Tanık Gideri (Her biri için): TL
 • Tanık Gideri (Toplam): TL
 • Diğer İş ve İşlemler Gideri: TL
 • ÖDENECEK TOPLAM: TL

Dava Harcı Nasıl Hesaplanır

Hukukumuzda görülen dava türlerini genel olarak hukuk davaları, ceza davaları ve idari davalar olarak üçe ayırabiliriz. Bu dava türlerinden ceza davası savcılık makamı tarafından açıldığı için şahsi ceza davası açmak mümkün değildir. Savcılık makamı kamu adına iddianame düzenler ve ceza davasını kamu adına açar. Bu nedenle ceza davasının açılmasında bireylerin ödediği bir harç yoktur.

Hukuk davaları ve idari davalar ise ceza davasından farklıdır. Burada kural olarak şahıslar davalarını kendileri açarlar ve bu davalar harca tabi davalardır. Bu nedenle dava açmak isteyen kişi davasını açarken davasının özelliklerine göre harç ödemek zorundadır.

Uygulamada en çok “hukuk mahkemesinde dava nasıl açılır” sorusuna cevap aranmaktadır. Burada bir çok mahkeme türü bulunmakta olup her mahkeme türüne göre ve açılacak davanın özelliklerine göre dava harcı değişebilmektedir. Örneğin tüketici mahkemesinde dava açılırken başvuru harcı veya tanık ve bilirkişi ücretleri gibi masraflar alınmazken diğer mahkemelerde alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında mahkemenin türüne göre harçları da değişmektedir. Dolayısı ile her mahkeme açısından ayrı ayrı hesaplama yapılması gerekmektedir. Ayrıca davada başvurulacak tanık, bilirkişi veya keşif deliline göre de dava harcı değişmektedir. Örneğin Sulh Hukuk Mahkemesinde başvuru harcı -2022 yılı için- 37 TL iken, Asliye Hukuk Mahkemesinde 80,70 TL’dir. Hukuk mahkemelerinde açılacak davalarda ödenecek masrafların parametreleri şu şekildedir: Mahkeme Türü, Dava Değeri, Başvuru Harcı, Dosya Gideri, Peşin Harç, Tebligat Gideri, Vekalet Suret Harcı, Bilirkişi Ücreti, Keşif Gideri, Tanık Gideri, Diğer İş ve İşlemler.

Yukarıda hizmetinize sunduğumuz hesaplama robotu, sizler için hukuk mahkemelerinde ve idare mahkemelerinde açılacak davalar için dava harcı ve masraflarını hesaplamakta ve bu konuda kafa karışıklığı yaşayan kişilere ışık tutacaktır.

Danışman Talep Edin