Türk English Français Русский العربية

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi

 

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………   (   )  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                     www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                        :

KONU                           : Mirasçılık Belgesinin İptali Talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

 

1-) Müvekkilin amcası, …….… nüfusunda kayıtlı olup   …/…/… tarihinde vefat etmiştir.

 

2-) Davalı ……, murisin … …’nin varisiymiş gibi mirasçılık belgesi almışsa da davalının müteveffa ile mirasçılık belgesinde söz edildiği gibi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 

3-) Bu nedenle ve murisin tek mirasçısı davacı müvekkil olduğundan iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER     : 4721 S. K. m. 598 ve 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 19, 119.

 

DELİLLER                     : Ölüm belgesi, veraset ilamı, nüfus kayıt örneği, tanık ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

 

  • Dava konusu veraset ilamının iptaline,

 

  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. .…/ ..…/ …..

 

Davacı Vekili

                                                                                     Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                     www.kurthukukdanismanlik.com

 

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin