Türk English Français Русский العربية

Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi

Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi

NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE NİŞAN VESİLESİYLE VERİLEN HEDİYELERİN AYNEN VEYA NAKDEN İADESİ TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR

…………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                                                 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                            : Taraflar arasındaki nişanlılık, …/…/… tarihinde sona ermiş olup müvekkilin davalıya nişanlılık nedeniyle vermiş olduğu hediyelerin aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise … TL olan hediye bedelinin ödenmesi yönünde talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR             :

  • Taraflar …/…/… tarihinde nişanlanmış olup nişanlılık süreleri ….. ay sürmüştür. Taraflar arasında süren nişanlılık dönemi, aralarında bir problem olmamasına karşın davalının gerekçe ve neden göstermeksizin nişanı bozduğunu müvekkile bildirmesi ile sona ermiştir.
  • Davalının nişanı bozduğunu bildirmiş olduğu tarih …/…/… dir. Nişanlılık nedeniyle, müvekkil, davalıya hediyeler vermiş ve verilen hediyeler alışılmışın dışında olup mali değeri de yüksek olan hediyelerdir. Müvekkil, davalıdan hediyelerin iadesini talep etmiş ancak davalı, müvekkilin isteğini geri çevirmiş ve telefonla ulaşım sağlanmaması adına müvekkili de engellemiştir. Bu nedenle iş bu dava açma zarureti hasıl olmuştur.
  • Müvekkilin, davalıya vermiş olduğu hediyelerin listesi ve karşılığındaki maddi değerlerin listesi dilekçenin ekindedir.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER: Nişan fotoğrafları, tanık, bilirkişi, fatura, belgeler ve ilgili her türlü yasal delil.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenler ışığında;

  • Haklı davanın kabulüne,
  • Fazlaya ilişkin haklarımız ve taleplerimizin saklı kalması kaydıyla nişanlılık dönemindeki hediyelerin iadesi, iadesinin mümkün olmaması halinde ise dava tarihinden itibaren yasal faizin işlenmesi ile birlikte hediyelerin değerinin tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

                        Davacı Vekili

                                        Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

 

EK: Nişan törenine ait fotoğraflar

Davalıya verilen hediyelerin listesi

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin