Türk English Français Русский العربية

Vasi Atanması Davası Dilekçesi – Kişinin Kendi İsteğiyle

Vasi Atanması Davası Dilekçesi – Kişinin Kendi İsteğiyle

 

KİŞİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE KENDİSİNE VASİ ATANMASI İÇİN MAHKEMEYE TALEPTE BULUNMASI DURUMU İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
 ………….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                     www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                        : Hasımsız

KONU                           : Kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınması talebidir

AÇIKLAMALAR             :

 

 

1-) Davacı müvekkil ile eşi …/ …/ … tarihinde evlenmiş olup evlilikleri yaklaşık … yıldır sürmektedir. Tarafların bu evlilikten iki yetişkin çocukları olup, çocuklar yurt dışında kendi aileleri kurmuş ve yurt dışında hayatlarını sürdürmektedirler.

 

2-) Müvekkil, …/ …/ … tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu konuşma yeteneğini ve kendi başına hareket edebilme özgürlüğünü kaybetmiş, yatağa mahkum hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkil, sürekli olarak yardıma ihtiyaç duymakta ve kendi başına işlerini yürütemez haldedir. Müvekkil hakkında  …/ …/ … tarihinde alınan sağlık kurulu raporu müvekkilin akıl sağlığının yerinde olduğunu ve geçirdiği beyin kanaması sonucu konuşma yeteneğini yitirmiş olmasına rağmen akli melekelerinin yerinde olduğunu saptamış bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin bilgi verecektir.

 

3-) Müvekkil, kendi başına yapması gereken işlemleri fiziksel olarak yerine getirebilecek durumda olmadığının farkındadır ve … yıllık hayat arkadaşının kendisine vasi olarak atanmasını talep etmektedir. Bu nedenle müvekkilin eşi … …’nın, müvekkile vasi olarak atanması isteminde bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER               : TMK, HMK, ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                               : Nüfus Kaydı,  …/…/…tarihli Sağlık Kurulu Raporu, Tanık Beyanları

 

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin vesayet altına alınmasına, müvekkilin eşinin müvekkile vasi olarak atanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.  …/ …/ …

 

 

 

Davacı Vekili

            Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                     www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin