Türk English Français Русский العربية

Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi Davası Dilekçesi

Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi Davası Dilekçesi

YOKSULLUK NAFAKASI OLARAK ÖDENEN PARANIN MİKTARININ İNDİRİLMESİ TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR

…………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                                        

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                            : Yoksulluk nafakasının indirilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR             :

  • Taraflar, …………. Aile Mahkemesinin …/… Esas Sayılı dosyası üzerinden boşanmışlardır. Bahse konu boşanma ilamında ayrıca davacı müvekkilin davalıya ..… TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verilmiştir.
  • Davacı müvekkil, mahkeme kararı gereği karara bağlanan yoksulluk nafakasının ödemesini bugüne kadar hiç aksatmamış ve nafakayı günü gününe yatırmıştır. Davacı müvekkil, boşanma tarihinde … Şirketi’nde yönetici sıfatıyla çalışmakta ve … TL geliri bulunmakta idi. Ancak şirket, tarafların boşanma tarihinden iki yıl sonrasında ekonomik sıkıntı nedeniyle kapatılmış ve müvekkil, aynı maaş ve aynı pozisyonda iş bulamamıştır.  Davacı müvekkil, … Şirketi’nde satış temsilcisi olarak iş bulmuş ve aylık … TL maaş almaktadır. Ayrıca davalı devlet memurluğu sınavını kazanmış ve ataması yapılarak göreve başladığından artık belli bir gelir sahibi olmuştur.
  • Bu sebeple ödenmekte olan yoksulluk nafakasının aylık …… liraya indirilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMUK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                     : Boşanma ilamı, ekonomik ve sosyal durum araştırması, banka kayıtları,  tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

  • Davanın kabulü ile, davacının davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının aylık …. TL’ye indirilmesine
  • Mahkeme masrafları ile vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …../…../…..

 

                        Davacı Vekili

                                        Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin