Türk English Français Русский العربية

Yurt Dışı Çalışmasının Borçlanılması Davası Dilekçesi

Yurt Dışı Çalışmasının Borçlanılması Davası Dilekçesi

YURT DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRELER İÇİN BORÇLANMA HAKKININ TESPİTİ İLE BU SÜRELERİN EMEKLİLİK HESABINDA YURTİÇİNDE ÇALIŞILAN SÜRELER İLE BİRLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇEMİZ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR 

        …………… (   ) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW&CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         : SGK

DAVA                            : Davacının …/…/… tarihinden …/…/…  tarihine kadar geçen süre içinde yurt dışında geçen hizmetlerinin borçlanma  hakkının tespiti ile bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

1-) Davacı müvekkil, …….. sicil numarası ile …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında Türkiye’de Emekli Sandığı mensubu olarak çalışmıştır. …/…/… tarihinde yurt dışında ……….. ülkesinde çalışmaya başlamış, …/…/… tarihine kadar bu ülkede çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür.

 

2-) Müvekkil Türkiye’ye döndükten sonra herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışması bulunmamaktadır. Kendisi, yurt dışı hizmetlerini borçlanmak üzere sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunmuş ise de talebi, ilgili kurum tarafından reddedilmiş ve ret kararı …./…/… tarihli cevabi yazı ile kendisine bildirilmiştir.

 

3-) Bu durum müvekkilin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmaktadır.

 

4-) Sosyal Güvenlik Kurumu ….. Bölge Müdürlüğü’nün, bu çalışmaları sigortalılık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilin …/…/… ile …/…/…  tarihleri arasında yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlanma hakkının tespiti ile bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 3201 S. K. 5510 S. K. İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER       : İşyeri ve Sigorta Dosyası, …/…/…. tarihinde kuruma yapılan başvuru yazısı, …./…/… tarihli kurum cevabi yazısı, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle;

  • Davanın kabulü ile, davacının yurt dışında geçen çalışmalarının tespiti ve bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

Karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.  …/ …/ …

 

Davacı Vekili

Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW&CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

Dosyayı İndir (PDF)

Danışman Talep Edin