Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlar Nelerdir?

Hukukumuzda konusu suç teşkil eden eylemler genel ceza kanunumuz olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak içinde cezai yaptırımlar olan tek kanun TCK değildir. Bunun yanında örneğin Vergi Usul Kanununda veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gibi özel kanunlarda da bazı suçlar ve bu şuçlara ilişkin cezalar düzenlenmiştir. Ancak gerek TCK da gerekse de diğer özel kanunlarda tanımı yapılan suçun karşılığı olan ceza miktarı yazılırken, o suça ilişkin yargılama yapacak mahkemenin neresi olacağı yazmamaktadır.  Bu düzenleme 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda yapılmıştır.

Bursa Ceza Avukatı olarak ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bütün suçlar açısından hukuki destek ve danışmanlık vermekteyiz.

Ağır Cezalık Suçlar Nelerdir?

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. Maddesinde ağır cezanın görev alanına giren suçlar belirtilmiştir. Burada öncelikle genel bir kural çizilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu kuralı belirtmek faydalı olacaktır. Bahse konu kaideye göre cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Bu genel ilkenin yanı sıra kanunda bazı suçlarda ismen sayılmıştır. Bu suçlar şunlardır:

 • Yağma (Gasp) suçu(TCK md. 148, 149)
 • Kasten öldürme suçu(TCK md. 81, 82)
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu(TCK md. 87/4)
 • Taksirle birden fazla kişinin ölüme veya yaralanmasına neden olma(TCK md. 85/2)
 • İrtikap suçu(TCK md. 250/1 ve 2)
 • Zimmet suçu(TCK md. 247)
 • Rüşvet suçu(TCK md. 252)
 • Resmi belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali (TCK md. 204/2)
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu(TCK md. 158)
 • Hileli iflas suçu(TCK m. 161)

Yukarıda ismen sayılan suçlardan hileli iflas, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali suçlarında ceza miktarları on yılın altında olsa da kanun koyucu bu suçların vasıf ve mahiyetlerindeki önem gereğince görevli mahkemeyi ağır ceza mahkemesi olarak belirlemiştir.

Bursa Ağır Ceza Avukatına ağır ceza mahkemelerinin görevine giren tüm konularla ilgili danışabilirsiniz.

5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde; Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda 318, 319, 324, 325 ve 332. Maddelerinde düzenlenen suçlar dışındaki diğer maddelerinde yargılama görevinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki suçların düzenlendiği bölüm başlıkları şunlardır:

 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Bu başlıklar altında düzenlenen suçlar genellikle devlete karşı işlenen suçlardır.

5235 sayılı kanunda ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar belirtilirken son olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçların da yargılama yerinin ağır ceza mahkemeleri olacağı belirtilmiştir.

Bütün bu bilgilendirmelerden sonra şu sonuca varılabilir. Kanunda özel olarak ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağı hüküm altına alınan suçların dışında 10 yılın üstünde hapis cezasını gerektiren suçların yargılama mahkemesi ağır ceza mahkemeleridir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun m.14).

Bursa  Ceza Avukatı olarak ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren konularda hizmetinizdeyiz..

Danışman Talep Edin