Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kira Alacağı İçin İcra Takibi ve Taşınmazın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Kira Alacağı İçin İcra Takibi ve Taşınmazın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacaklı-borçlu ilişkisi binlerce kişiyi ilgilendiren günlük hayatımızda oldukça fazla yer tutan çok önemli bir münasebettir. Her gün binlerce kişi kiracılık durumundan dolayı icralık veya mahkemelik olmaktadır. Ev sahiplerinin bu ilişkide en fazla zorlandıkları mesele ise şüphesiz kira alacağını alamamaktır. Özellikle son zamanlarda kiralarda meydana gelen artışlar ile birlikte kira alacağını tahsil etmek iyice zorlaşmıştır. Diğer bir konu ise evden çıkmayan kiracının tahliyesinin sağlanması sorunudur. Bu yazımızda gerek kira alacağının tahsili gerekse de kiracının evden çıkarılması sorununun nasıl aşılabileceğini ele aldık.

İcra ve İflas Hukukunun alanına giren tüm konularda Bursa İcra Avukatına danışabilirsiniz.

Kira Alacağı İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kiracı kirayı ödemezse, kiralayan ödenmeyen kira bedellerini icra dairesi aracılığıyla göndereceği para borcunun ifasını içerir ödeme emriyle (Örnek–13) isteyebilir. Ancak kiralayan kira bedelleri ile birlikte kiralanan taşınmazın tahliyesi talep ediyorsa kural olarak ilamsız tahliye takibi yapmalıdır. Başlatılacak icra takibi ile hem kira bedeli hem de tahliye hususu aynı anda talep edilebilecektir.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Kanundaki bu düzenlemelerden de anlaşıldığı gibi ilamsız tahliye takibi genel ilamlı haciz yoluyla takipten farklı olarak özel olarak belirtilen ihtar sürelerini içerir. Hakkında icra takibi başlatılan kiracı bu sürelerde kirayı ödemezse, kiralayan icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini isteyebilir.

 

İcra Takibine İtiraz Edilirse Ne Olur?

İcra takibi içerisinde gönderilen ödeme emrine 7 gün (6 aydan kısa kira sözleşmelerinde 3 gün) içinde itiraz edilebilir. 30 gün içinde ödemenin yapılması gerekmektedir. Süresinde itiraz yapılmaz ya da 30 gün içinde kira bedeli ödenmezse icra takibi kesinleşir. Kesinleştikten sonra kiralayan icra mahkemesinden taşınmazın tahliye edilmesini isteyebilir.  Kiraya veren açacağı dava ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle açılır, süreler içinde kira bedellerinden sayılmayan faiz, icra gideri, avukatlık ücretinin ödenmemesi nedeniyle mahkemeden tahliye talep edilemez. Fakat apartman ortak giderleri kiracı üzerindeyse bunlar da talep edilebilir. Yani kira alacakları nedeniyle başlatılan icra takibi içerisinde tahliye ancak kira bedelinin ödenmemesi halinde istenebilir. Kiracı icra takibi başlatıldıktan sonra kısmi ödeme yapıp kira bedelini öderse taşınmazdan tahliye edilemez.

Bursa İcra Avukatı olarak icra ve iflas hukuku ile ilgili sorularınız için hizmetinizdeyiz.

Danışman Talep Edin