Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Talebi

Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Talebi

 

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİR KARARI ALINMASI AMACIYLA MAHKEMEDEN TALEPTE BULUNULMASI İÇİN ÖRNEK TALEP DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TEDBİR İSTEYEN

DAVACI EŞ           : …….

ADRESİ                : ……

VEKİLİ                  : Av. İbrahim Yasin Kurt

                               KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                www.kurthukukdanismanlik.com

 ADRESİ                : ……

KARŞI TARAF

DAVALI EŞ           : …….

ADRESİ                : ……

KONU                           : 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Uzaklaştırma Önleyici Tedbir Kararı Verilmesi Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil ile karşı taraf olan davalı eş ……. tarihinden beri evli olup, bu evliliklerinden ../../…. doğumlu ……. isimli çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkil evliliğin başladığı tarihten bugüne kadar zaman zaman davalı eşinden şiddet görmesine rağmen bugüne kadar evlilik birliklerinin devamlılığını sağlamak adına hep susmuş ve alttan alarak davalı eşini şikayet etmemiştir. Ancak müvekkilin bu olumlu ve yapıcı yaklaşımı davalı eşini ıslah etmemiş aksine davalı eş müvekkile karşı uyguladığı şiddeti giderek artırmıştır. Müvekki bu şekilde yıllardır şiddet görmektedir. Davalı, ayrıca zaman zaman müvekkili ölüm ile de tehdit etmektedir. Müvekkilin can güvenliği bulunmamaktadır. En son …………………… tarihinde yaşanan olaydan sonra müvekkil artık emniyete giderek şikayetçi olmuş ve darp raporu alınmıştır. Bu konuya ilişkin, Davalı hakkında, …………….. Cumhuriyet Başsavcılığının 202*/**** numaralı soruşturma dosyası ile eşe karşı kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Bu olaylara ilişkin müvekkilin almış olduğu darp raporu işbu soruşturma dosyasında bulunmaktadır.

3- Belirtilen nedenlerle; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında davalı hakkında 6 aydan az olmamak üzere uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER            : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU   : Yukarıda arz edilen nedenlerle;

1- Davalı tarafından müvekkilime karşı yöneltilen ŞİDDET, TEHDİT, HAKARET, KÜÇÜK DÜŞÜRME VE AŞAĞILAMAYI İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMASININ ENGELLENMESİNE yönelik tedbirlerin alınmasına,

2- Davalının, ortak aile konutundan, müvekkilimin işyerinden ve bulunduğu yerlerden DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMASININ önlenmesini,

3- Davalının, müvekkilimi iletişim araçları ve başka her türlü araçla rahatsız etmesinin önüne geçilmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,

4-  İlgili Mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirlerin alınmasına dair ivedilikle 6 ay süre ile tedbir kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.     …./ …./..….

 

 

                                                                                                Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin