Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi

Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi

 

VASİYETNAMENİN İPTALİ AMACIYLA AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
……………………  (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Vasiyetnamenin iptali talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Davacı müvekkilin babası ve murisi olan …./…./…… tarihli vasiyetnamesiyle, davalıyı mirasçı olarak atamıştır.

 

  • Ancak bu vasiyetname geçersizdir. Çünkü; muris trafik kazası neticesinde ağır ölüm tehlikesi içindeyken sözlü olarak bu vasiyette bulunmuş, fakat sonra iyileşip uzun zaman yaşama devam etmiştir. Murisin diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı olmasına rağmen yapmadığı için bu vasiyetnamesi hükümsüz kalmıştır.

 

  • Bu sebeple hükümsüz kalan vasiyetnamenin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, TBK, HMK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                     : Veraset ilamı, vasiyetname sureti, tanık beyanı ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

  • Davanın kabulü ile, muris ……… tarafından yapılmış, davalıyı mirasçı atayan işbu vasiyetnamenin iptaline
  • Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …./…./……

Davacı Vekili

            Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

 

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin