Türk English Français Русский العربية

Evliliğin İptali Davası Dilekçesi

Evliliğin İptali Davası Dilekçesi

EVLİLİK TARİHİNDE ÇİFTLERDEN BİRİNİN BAŞKA BİR KİŞİ İLE DAHA ÖNCE KURULMUŞ VE DEVAM EDEN BİR EVLİLİK BAĞININ OLMASI NEDENİYLE YAPILAN İKİNCİ EVLİLİĞİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR

………………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                        

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                            : Taraflar arasındaki evliliğin iptali istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR             :

  • Davacı müvekkil ile davalı ………….. tarihinde …………….. Belediyesi evlendirme memurluğu tarafından kıyılan nikah ile evlenmişlerdir. Buna ilişkin evlilik cüzdanı dilekçenin ekindedir.
  • Tarafların evlilikleri bu şekilde yaklaşık ………. ay devam ettikten sonra davacı müvekkil davalının daha önce başka bir evlilik yaptığını, bu evlilikten …………………….. mahkemesinin …………. Esas sayılı dosyası ile boşandığını, ancak boşanma kararının henüz kesinleşmediğini tespit etmiştir. Davalının nüfus kaydında halen evli olarak görüldüğü anlaşılmıştır.
  • Tarafların evlenmiş olduğu tarihte, davalının evli olması nedeniyle tarafların evliliği geçersizdir. Davalı, eski evliliğinin henüz sonlanmamış olduğunu bilmesine rağmen, müvekkil ile evlenmiş olduğundan kötü niyetlidir. Tüm bu nedenlerle davanın kabul edilmesini talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat

DELİLLER                     : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklana nedenler ile;

 

  • Haklı davamızın kabulüne,
  • Tarafların evliliğinin mutlak butlanla iptal edilmesine,
  • Davalı tarafın tam kusurlu hareketi nedeniyle ………. TL maddi, ………… TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  • Mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ……./……/……..

 

                          Davacı Vekili

                                        Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin