Türk English Français Русский العربية

Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası Dilekçesi

Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası Dilekçesi

GAİPLİK NEDENİNE BAĞLI OLARAK EVLİLİĞİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR

…………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                                       

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         : Hasımsız.

DAVA                            : Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR             :

 

1- Davacı müvekkil ile eşi, …………….. tarihinde  evlenmişler ve bu evliliklerinden ……………. ve ……………….. isimli müşterek çocukları olmuştur.

 

2- Müvekkilin eşi ………………… tarihinde çıktığı deniz yolculuğunda içinde bulunduğu geminin kaza yapması nedeniyle kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır.  Bu nedenle müvekkilin eşi için ………………… tarihinde ……… Sulh Hukuk Mahkemesinden …………/………… nolu Gaiplik kararı alınmış ve bu karar kesinleşmiştir.

 

3- Davacı müvekkil şimdi yeniden evlenmek istemektedir. Ancak nüfus kaydında halen evli görüldüğünden eski evliliğinin iptal edilmesi gerekmektedir. Gaiplik başvurusu sırasında evliliğin feshi talep edilmemiş olduğundan işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMUK ve ilgili yasal mevzuat

 

DELİLLER                     : Nüfus kaydı, gaiplik kararı, tanık beyanı ve tüm yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, daha önce gaipliğine karar verilmiş olan müvekkilin eşinin, müvekkil ile olan evliliğinin feshine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.    ……/……/…….

 

                           Davacı Vekili

                                        Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin