Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

İsim Hakkına Tecavüzün Önlemesi Davası Dilekçesi

İsim Hakkına Tecavüzün Önlemesi Davası Dilekçesi

 

İSİM HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ AMACIYLA AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………… (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Ad’a Tecavüzün Önlemesi Talebidir

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Müvekkil, Türkiye’nin tanıdığı çok ünlü bir ses sanatçısıdır. Yurtdışında da birçok konser vermiş olan müvekkilin ünü yurt dışına da taşmıştır.
  • Müvekkilin ününden yararlanmak isteyen davalı, müvekkilin ismiyle yeni kasetini yakında piyasaya süreceğini belirtmektedir. Gazetede ilanları vermiştir.
  • Davalının müvekkilin adını kullanarak piyasaya kaset süreceğini duyurması müvekkilin adı üzerinde bir gasp oluşturmaktadır. Gazetelerde vermiş olduğu ilanların önlenememesi halinde müvekkil bundan büyük zararlar görecektir.

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Nüfus kaydı, tanık beyanı, gazete ilanları ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

 

  • Davanın kabulü ile, davalının “……………..” adıyla ilanlar vermesine mani olunmasına ve çıkarmayı düşündüğü yeni kasetle ilgili çalışmalara el konularak yargılama sonuna kadar ihtiyati tedbir kararıyla önlenmesine, yeni kaseti piyasaya çıkarmış ise bunların satışının durdurulmasına ve reklamların yayınlanmamasına,

 

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

 

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……/……/……

                 Davacı Vekili

                                      Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin