Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

İsim Hakkına Tecavüz Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

İsim Hakkına Tecavüz Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

 

İSİM HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILACAK MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………….. (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Ad hakkına tecavüz sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR             :

  • Davacı müvekkil adıyla ve eserleriyle ülke genelinde tanınmış saygın bir yazardır.
  • Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen kasıtlı olarak müvekkilin adını kullanarak kitap yazmaktadır.
  • Müvekkilin son kitabından çok kısa süre önce davalı piyasaya müvekkilin adıyla kitap çıkarttığı için, müvekkilin kitap satışları aşırı düşmüş ve bu durum davacının maddi zararına sebep olmuştur.
  • Bunun yanında davalının yazdığı kitabın yayımı üzerine çeşitli gazetelerde müvekkil aleyhine haberler yapılmış, saygınlığını yitirdiğinden bahsedilmiş ve büyük tepki toplamıştır. Bu durum da müvekkili ayrıca büyük elem ve ızdıraba sevk etmiştir.
  • Bu nedenle müvekkilin oluşan maddi ve manevi zararlarının tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Nüfus kayıtları, yayınlanmış kitaplar, yayınevi satış listeleri, tanık beyanları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

  • Davanın kabulü ile fazlaya ilişkin talep hakkımız saklı olmak üzere şimdilik ……. TL maddi zararın dava tarihinden itibaren en yüksek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  • Davacı müvekkilin olay nedeni ile yaşadığı psikolojik sıkıntı, üzüntü ve keder nedeniyle …………. TL miktarında manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  • Mahkeme masraf ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

                 Davacı Vekili

                                      Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin