Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmasından Sonra Ne Yapılacak?

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmasından Sonra Ne Yapılacak?

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmasından Sonra İlk Yapılacaklar

Kaza trafik tutanağının doldurulmasından sonra ya da kaza yoğun bir bölgede olması halinde öncesinde araçların kazalı hallerinin ayrıntılı fotoğrafları çekilmeli aynı zamanda koşullar mümkünse video kaydı alınmalıdır. Bu kayıtlar sonra ki aşamalarda çıkacak uyuşmazlıklar anlamında hakkımızı ispat vasıtası olarak kullanabileceğimiz delillerdir. Bu nedenle kayıtların ve çekimlerin net olmasına dikkat edilmelidir.
Doldurulan kaza tespit tutanağı ve ilgili kayıtlar kaza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine teslim edilmelidir. Uygulamada taraflar doldurdukları kaza trafik tutanağı ve diğer belgeler ile araçlarını onarım yaptıracakları sigorta üzerinden hasar dosyası açtırmaktadır. Sigorta şirketi hasar dosyasından haberdar edildikten sonra eldeki tüm belgeler ve KTT, sigorta şirketi tarafından atanan ekspere verilmektedir. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki sigorta şirketine teslim ettiğimiz evrakların tamamının bir örneğide biz de bulunmalıdır. Aksi halde ileriki aşamalarda çıkan hukuki uyuşmazlıklarda bu belgelere ulaşmakta zorluk yaşayabiliriz. Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerine ulaştırıldıktan sonra Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne iletir. Tutanakların sisteme girilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir sigorta şirketi kendi kusur değerlendirmesini yaparak siteme girer. Sigorta şirketleri tarafından yapılan kusur değerlendirmeleri birbiri ile uyuşuyorsa dosya mutabakat ile sonuçlandırılır. Şirketler kusur durumu hakkında mutabakata varamazlarsa dosya Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonuna iletilir ve komisyon 3 iş günü içinde dosyayı sonuçlandırır. Dosya sonuçlandırıldıktan sonra meydana gelen kazada ki kusur durumunu ne olduğuna yönelik olarak taraflara SMS gönderilir, aynı zamanda taraflar e-devletten girerek de sonucu görebilirler.

sbm.org.tr Üzerinden Takip

Kazaya karışan taraflar belirlenen kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki “Hizmetler” Menüsü altında “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz” adımından öğrenebilirler. Sigorta Şirketleri arasında anlaşma ile sonuçlanan kusur miktarlarına itiraz etmek isteyen taraf, 5 gün içerisinde elinde bulunan yeni bilgi ve belgeler ile sigorta şirketine başvurabilmektedir. Dolayısıyla haklılığını ispat etmek için kaza sırasında ki ayrıntılı fotoğraf ve video çekimleri çok büyük önem arzetmektedir. 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Tahkim Komisyonu ve özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca ifade etmek gerekir ki kazaya karışan araçların sigorta şirketlerinin aynı olması halinde belirlenen kusur oranına http://www.sbm.org.tr adresindeki “Hizmetler” Menüsü altında “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz ” bölümünde 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilmekte ve tutanağın Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. Ancak kazaya karışan araçların sigorta şirketlerinin farklı olması halinde yukarıda da ifade edildiği üzere sigortalı itirazını kendi sigorta şirketine yapmaktadır. Bu takdirde SBM uygulaması üzerinden bir itiraz yapılamayacaktır.

Danışman Talep Edin