Türk English Français Русский العربية

Kiralananın Yeni İktisabı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

Kiralananın Yeni İktisabı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

 

KİRALANAN TAŞINMAZIN YENİ İKTİSABINDAN DOLAYI AÇILACAK TAHLİYE DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………… (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

DAVACI VEKİLİ            : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                             : Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR             :

  • Davalı Kiracı, mülkiyetini müvekkilin …… tarihinde iktisap ettiği …..…………. adresinde bulunan dairede önceki malikle yapmış olduğu ……….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………..TL kira ödemektedir.
  • Müvekkil söz konusu daireyi iktisap ettiği tarih olan ……….. tarihinde ……… Noterliği aracılığıyla çekmiş olduğu ihtarnameyle “kiralananı iktisap ettiğini ve sözleşme süresinin dolma tarihi olan ………….. tarihinden sonra yeni dönem için kira sözleşmesinin uzatılmayacağını ve bu nedenle de ………. tarihine kadar kiralananı tahliye etmesi gerektiğini” ihtaren bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameye ve kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı tahliye etmemiştir. Nitekim müvekkil de davalının son aya ilişkin olarak getirmiş olduğu kira bedelini sözleşmenin yenilenmediğini söyleyerek kabul etmemiştir.
  • Kiralanan müvekkil tarafından sonradan iktisap edilmiş olup, müvekkilin mesken ihtiyacı vardır. Zira müvekkilin kendisi de başka bir yerde kirada oturmakta ve memuriyetten emekliye ayrılması nedeniyle almış olduğu ikramiye ve yaptığı tasarruflarıyla söz konusu daireyi satın almıştır.
  • Diğer taraftan müvekkilim bundan yaklaşık 4 ay önceden davalıya ihtarname çekerek kiralananı tahliye etmesini istemiştir. Ancak kiracı, kiralananı tahliye etmemektedir. Bu itibarla kiralananın sonradan iktisabı nedenine dayalı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TBK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Kira sözleşmesi, İhtarname, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davanın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine;
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……./……./…….

         Davacı Vekili

                                                                   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin