Türk English Français Русский العربية

Vasi Atanması Davası Dilekçesi – Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim nedeniyle

Vasi Atanması Davası Dilekçesi – Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim nedeniyle

 

SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI NEDENİNDEN DOLAYI VASİ ATANMASI TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………………. (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA                             : Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim nedeniyle vasi atanması talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Kendisine vasi tayini istenilen ……………… isimli kişi davacı müvekkilin oğludur.
  • Müvekkilin oğlu ileri derece alkol bağımlısıdır. Bu nedenle AMATEM de tedavi görmüş ancak kendisine gösterilen tüm gayret ve iyiniyetli çabaya rağmen alkolü bırakmamıştır.
  • Müvekkilin oğlu, alkol bağımlısı olmasının yanında son derece savurgandır. Bu nedenle geliri ve kazançlarıyla orantısız şekilde düşüncesizce ve bol para harcayarak kendisini ve ailesini zor durumda bırakmaktadır.
  • Kendisine vasi tayini istenilen …………….., aynı zamanda mallarını iyi idare edememekte ve kötü yönetimi ile sürekli zarar etmektedir. Örneğin tarlalarında toplanması ve satılması gereken sebze ve meyveleri çürümeye terk ederek mülkiyeti altındaki malları kötü yönetmektedir.
  • Tüm bu nedenlerle davacı müvekkilin, oğlu adına vasi tayin edilebilmesi için mahkemenize müracaat etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, TBK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat

 

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, AMATEM kayıtları, banka ve kredi kartı hesap dökümleri, nüfus kimlik kartı sureti, bilirkişi, tanık ve ilgili her türlü delil.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan gerekçeler ve nedenlerle, davacının oğlu adına kısıtlama, davacı müvekkilin oğlu adına vasi atanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……/……./………

Davacı Vekili

            Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin