Türk English Français Русский العربية

Vasinin Görevden Alınması Davası Dilekçesi

Vasinin Görevden Alınması Davası Dilekçesi

 

VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………………. (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

 

KONU                            : Vasinin Görevden Alınması Talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

1-) Davacı müvekkil, … .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile savurganlık hukuksal nedenine dayalı olarak vesayet altına alınmış ve davalı ….…, kendisine vasi olarak atanmıştır.

 

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 483. maddesinde; vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınacağı, aynı kanunun 484. maddesinde; ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgilinin, vasinin görevden alınmasını isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

3-) Davalı vasi, …/ …/ … ve …/ …/ … tarihli işlemleri ile müvekkilin mal varlığında aşırı suretle azalmaya sebep olarak, vasilik yetkilerini kötüye kullanmış ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Söz konusu tasarruflarda, müvekkilin lehine hareket etmediği ortada olup, müvekkilin maddi zararına da yol açacak derecede sorumsuzca davranmıştır. Bu durum tanık beyanları ile de sabittir.

 

4-) Böylece, vasi ……’nın kötü yönetimi nedeniyle vasilik görevinden alınması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER               : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                               : … .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı Vesayet dosyası, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, Tanık anlatımları

 

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, vasi …..’nın vasilik görevinden alınmasına karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim. …/…/….

 

 

 

Davacı Vekili

            Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin