Türk English Français Русский العربية

Vasiyet Alacaklısından Verileni Geri İsteme Davası Dilekçesi

Vasiyet Alacaklısından Verileni Geri İsteme Davası Dilekçesi

 

VASİYET ALACAKLISINDAN VERİLENİ GERİ İSTEMEK İÇİN AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………..… (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

         1- Davacı müvekkiller, muris ………….’in mirasçılarıdır. Davalı ise, murisin vasiyetnamesi ile vasiyet alacaklısı olarak atanan kişidir.

 

2- Murisin vasiyetine göre davalıya, alması gereken vasiyet alacağı zamanında ödenmiştir. Ancak daha sonra miras bırakanın bilinmeyen yüklü bir borcu ortaya çıkmış ve mirasçılar olan davacılar tarafından ödenmiştir. Yapılan bu ödemeyle mirasçıların mahfuz hisselerine tecavüz oluşmuş ve vasiyet alacaklısının alacağını tenkise tabi tutulması gerekmiştir.

 

3- Bu sebeple vasiyet alacaklısına ödenen paranın ………. liralık kısmının tenkis edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, TBK, HMK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                     : Veraset ilamı, borç ödeme belgeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

  • Davanın kabulü ile, davalıya yapılan vasiyet alacağının (……) TL’lık kısmının tenkisine,
  • Yargılama masraf ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  …./…../……..

Davacı Vekili

            Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin