Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Alacak Davası Dilekçesi

Alacak Davası Dilekçesi

 

BORÇ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
…………… (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                          

 

                                                                                                 

DAVACI                        : …….                  

 

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                        KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                        www.kurthukukdanismanlik.com

 

 

DAVALI                        : …….

 

DAVA                           : Alacak davası

 

KONU                           : Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL alacağın müvekkile ödenmesi talebidir.

       

AÇIKLAMALAR:

 

  • BURAYA ARADAKİ ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİNE DAİR BİLGİLER YAZILIR

 

 

 

YASAL NEDENLER       : TBK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

 

DELİLLER                     : Sözleşme fotokopisi, çek fotokopisi, senet fotokopisi, banka dekontları, tanık beyanı, bilirkişi, yemin, isticvap ve her türlü yasal mevzuat hükümleri

 

İSTEM SONUCU           : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle; fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL alacağın müvekkile ödenmesine, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekâleten arz ve talep ederiz. …./ …./ ……

 

 

                                                                                        Davacı Vekili

                                                         Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin