Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Değer kaybı, bir trafik kazası sonucunda aracınızın ikinci el değerinde meydana gelen azalmayı ifade eder. Kazadan önceki ikinci el fiyatı ile kazadan sonra değeri arasındaki fark olarak tanımlanır. Orijinal parçalarla yetkili bir serviste onarılan araçlar dahi, tramer kaydında hasarın yer alması ve onarım görmüş olarak sigorta kayıtlarında görünmesi nedeniyle ikinci el talep ve değerinde azalma yaşarlar. Trafik kazasının yaralamalı veya maddi hasarlı olması, değer kaybı açısından bir fark yaratmaz.

Teknik olarak, değer kaybı zararı haksız fiil sorumluluğundan kaynaklanır ve zararın tazmini, tam ve asli kusurlu ya da oranlı kusurlu taraftan talep edilebilir. Değer kaybı talepleri, bu uyuşmazlıkları ortaya çıkarır.

DEĞER KAYBI TALEP EDEBİLME KOŞULLARI

Değer kaybı tazminatı için bazı zorunlu koşullar vardır. Bu koşullar kanunlar, hukukun genel ilkeleri veya yargı içtihatları tarafından belirlenir.

 1. Talep başvurusunun, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, talep hakkı zamanaşımına uğrar. Ancak, kaza yaralamalı bir kaza ise zamanaşımı ceza zamanaşımı olarak uygulanır.
 2. Aracın hasarının daha önceden hasar uğrayıp onarım görmemiş bir alanda olmalıdır. Aksi halde zaten daha önceki kazada aracın değer kaybına uğradığı dikkate alındığında tekrardan bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Ancak kazanın aracın farklı bir bölgesinde olması halinde yeni bir değer kaybı talep hakkı doğacaktır.
 3. Oluşan hasar, aracın plastik aksamlarında veya küçük onarımlarla giderilebilecek nitelikte olmamalıdır. Büyük bir hasar olmaması ve yapılan onarımların aracın sigorta kaydına işlenmemesi durumunda, araçta herhangi bir değer kaybı oluşmayacaktır.
 4. Değer kaybı talep edilen aracın daha önce ağır hasar kaydı ya da pert kaydının olmaması gerekmektedir . Bir aracın zaten ağır hasar kaydı olan bir aracın değerinin yeterince azaldığı kabul edilir, bu nedenle sonraki kazalar bu değer kaybını etkilemeyecektir. Bu bilgiler, uyuşmazlık başlangıcında sigorta şirketine veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na bildirilmeseler bile, sonradan yapılan hasar sorgulamalarında resmi kayıtlardan ortaya çıkacaktır.
 5. Değer kaybı talep eden tarafın kusursuz olması gerekmektedir. Kusurlu olan taraf, sigorta şirketinden herhangi bir talepte bulunamaz. Taraflar kusur oranını paylaşıyorsa, her iki taraf da kusurluluk oranlarına göre birbirlerinin sigorta şirketinden talepte bulunabilirler.

Görüldüğü gibi, değer kaybı talebinde bulunabilmek için birçok koşulun araştırılması gerekmektedir. Bunlar, tazminatın talep edilebilmesi için gerekli ve zorunlu ana başlıklardır. Ayrıca, diğer ayrıntılar ve yan koşullar da bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür taleplerin sağlanması için konusunda uzman avukatlardan destek alınmalı ve takip edilmelidir. Aksi takdirde, hak kaybı riski ortaya çıkabilir.

Değer kaybı, araçtaki değer azalmasının belirli durumlarda talep edildiği bir tazminat şeklidir. Bu durumda, aracın değer kaybı nasıl belirlenecektir? Değer kaybı genellikle aracın yaşına, markasına, modeline, kilometre durumuna ve kazanın etkisine bağlı olarak belirlenir. Araç değer kaybı için genellikle profesyonel değerlendirme şirketleri veya sigorta şirketleri tarafından değerlendirme yapılır.

Değer kaybı talep edebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar, daha önce belirtildiği gibi, kazanın tarihinden itibaren belirli bir süre içinde başvuru yapılması, hasarın daha önceki hasarlarla ilişkili olmaması, hasarın büyüklüğü ve aracın önceki hasar kayıtları gibi faktörleri içerir. Bu şartların yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin sağlanması durumunda, değer kaybı talebi yapılabilir.

Değer kaybı süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Kazanın meydana gelmesi ve hasarın tespit edilmesi.
 2. Hasarın sigorta şirketine bildirilmesi ve hasar dosyasının oluşturulması.
 3. Değer kaybı talebinin sigorta şirketine iletilmesi ve gerekli belgelerin sağlanması.
 4. Sigorta şirketinin talebi incelemesi ve değerlendirmesi.
 5. Değer kaybı tazminatının ödenmesi

Değer kaybı talebi için genellikle kaza tarihinden itibaren belirli bir süre içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre genellikle 2 yıldır, ancak yaralanmalı kazalarda zamanaşımı süresi ceza zamanaşımı olarak uygulanabilir.

Değer kaybı talebi için başvuruda bulunulurken genellikle aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekmektedir:

 • Kazaya ilişkin tutanak veya rapor
 • Aracın önceki ikinci el değerinin belirlendiği belge
 • Aracın değer kaybı sonrası ikinci el değerinin belirlendiği belge
 • Aracın önceki hasar kayıtları ve değerlendirmeleri
 • Aracın tamir edildiği ve hasarın onarıldığına dair belgeler

Değer kaybı talebi genellikle sigorta şirketi ile yapılan yazılı başvuru ve yazışmalarla başlar. Sigorta şirketi talebi değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Sonuçta, talep kabul edilirse, değer kaybı tazminatı ödenir. Ancak, talep reddedilirse, alternatif yollar, örneğin dava yoluyla hakkınızı aramak mümkün olabilir.

Değer kaybı talepleri karmaşık olabilir ve hukuki süreç gerektirebilir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel destek almak, haklarınızı korumanızda önemli olabilir. Bir avukat, talebinizin doğru bir şekilde sunulmasına ve sürecin takip edilmesine yardımcı olabilir.

 

Danışman Talep Edin