Türk English Français Русский العربية

Boşanma Davalarında Ses Kayıtları Delil Olur mu

Boşanma Davalarında Ses Kayıtları Delil Olur mu

Boşanma Davalarında Ses Kayıtları Delil Olur mu?

Boşanma Davalarında Ses Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Boşanma davalarında ses kayıtlarının delil niteliğinde olup olmadığı uygulamada çok sorulan bir sorudur. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafta kendisinin haklılığını iddia etmekte ve davasını ispata çalışmaktadır. Bu noktada ise eşler çeşitli yöntemler ile delil elde etme gayretine girmektedir. Kişilerin kendi iddialarını ispat için en fazla başvurdukları delil elde etme yöntemi ise ses veya video kaydı almaktır. İşte bu şekilde alınan kayıtların davada delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusuna bu makalemiz ile açıklık getireceğiz.

Bursa Boşanma Avukatı olarak genel anlamda Aile Hukukunun konusuna giren tüm alanlarda, özel anlamda ise Boşanmanın hüküm ve sonuçları konusunda uzman Boşanma Avukatı kadrosu ile boşanma sürecinizin her aşamasında yanınızdayız.

Ceza hukuku yargılamalarında hakim olan resen araştırma ilkesinden farklı olarak özel hukuk sistemimizde dava malzemelerinin taraflarca getirilmesi ilkesi geçerlidir. Yani özel hukuk davalarında     tarafların dava dilekçelerinde iddia ettikleri hususları ispat etmeleri gerekmektedir. Hukukumuzda kural olarak delil serbestliği ilkesi hakim olmakla birlikte; tabi ki bu delillerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu açıdan konumuzu ikiye ayırarak incelemek faydalı olacaktır:

Ses ve Video Gibi Kayıtların Delil Değeri Nasıl Tespit Edilir

Bir iddiada bulunan taraf iddiasını ispat etmek için hukuka uygun ses veya görüntü kaydı deliline başvurabilir. Burada önemli olan mahkeme dosyasına sunulan ses, video vb. kayıtların “usule ve yasaya uygun” elde edilip edilmediğidir. Bir delilin usule ve yasaya uygun şekilde elde edilmesi, casus yazılımlar, hukuksuz dinlemeler, tehdit veya baskı altında alınması gibi hallerin bulunmamasını gerektirir. Hukuki sınırlar içerisinde elde edilen ses kaydı, video kaydı ve benzeri kayıtlar, boşanma davaları da dâhil tüm davalarda delil olarak kullanılabilir.

Bu kriter birçok noktada nasıl hareket edileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, kendisine veya bir yakınına karşı işlenen haksız bir saldırı yokken yapılan her türlü kayıt hukuka aykırı olup delil değeri yoktur. Bunun dışında tesadüfi veya ani gelişmeyen bir olay nedeniyle sistematik ve planlı bir şekilde delil oluşturmak amacıyla yapılan ses, fotoğraf veya video kayıtları suç teşkil edecek olup bu şekilde elde edilen kayıtlarda delil olarak kullanılamaz. Ayrıca kişinin o anda kayıt yapmazsa söz konusu delilin kaybolması gerektiğinden örneğin kolluk güçlerine başvurarak kanıtların elde edilmesi mümkünken yapılan kayıtlar da yine hukuka aykırı kayıt olacak ve delil olarak kullanılamayacaktır.

Yukarıda geniş ve ayrıntılı bir şekilde yapılan açıklamaların ardından şu örnekle konuyu daha da somutlaştırabiliriz: kişi, kendisini aldatan eşini başka biriyle hayatın normal akışına uygun olmayan bir durumda (örneğin, elele samimi bir şekilde gezerken veya sarılmış bir vaziyette yada öperken) görmesi halinde; bu durumu video kaydı ile tespit edip boşanma davasında kullandığında, yapılan kayıt hukuka uygun delil olarak kabul edilecektir. Zira kişi o anda haksız bir eyleme maruz kalmış olup olay ani gelişmiş ve kişinin o durumu o anda başka türlü ispat etme şansı bulunmamaktadır. İşte bu gibi durumlarda alınan kayıt delil olarak kullanılabilmektedir.

Sonuç olarak yukarıda açıklandığı şekilde edilen kayıtlar boşanma davasında delil olarak kullanılabilecekken belirtilen kriterlere uymayan kayıtlar delil olarak kullanılamayacaktır.

Boşanma sürecinizdeki tüm sorularınız için Bursa Boşanma Avukatına danışabilirsiniz.

 

Danışman Talep Edin