Türk English Français Русский العربية

Ölümlü İş Kazasında Mirasçılara Nasıl Maaş Bağlanır?

Ölümlü İş Kazasında Mirasçılara Nasıl Maaş Bağlanır?

Ölümlü İş Kazasında Mirasçılara Nasıl Maaş Bağlanır?

Günümüzde iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak çok fazla ölüm olayı gerçekleşmektedir. Bu sebeplerle gerçekleşen ölümlerde vefat eden kişinin yakınlarına bağlanacak olan, halk arasında aynı anlamda kullanılan ancak şartları bakımından farklı olan, “ölüm geliri” ve “ölüm aylığı” kavramlarının üzerinde durmak gereklidir.

Kurt Hukuk Bursa sosyal güvenlik avukatı olarak; hukuki destek ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçerek uzman Avukat kadromuzdan hukuki destek alabileceğinizi de belirtmek isteriz.

Ölüm Geliri Nedir?

Ölüm geliri; sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirdir. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması için sigortalılık süresi, yaş veya prim ödeme gün sayısı gibi koşullar bulunmamaktadır. Kişi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı gün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği takdirde bile, hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm aylığı ise sigortalının vefat etmesi üzerine geride kalan yakınlarına kanunda yazılı belli koşulların varlığı halinde bağlanan maaştır. Bu şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 32. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılmıştır. Görüldüğü gibi ölüm geliri almak için kişinin sigortalı olması dışında prim ödeme ve benzeri herhangi bir şart aranmazken, ölüm aylığı alabilmek için birtakım şartların oluşması gerekmektedir.

Ölümlü İş Kazasında Mirasçılara Maaş Bağlanma Şarları Nelerdir?

Yukarıda ölüm geliri ve ölüm aylığı ile ilgili yaptığımız açıklamalar ışığında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden kişiye bağlanan maaş ölüm geliridir.  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden kişinin eşine ölüm geliri bağlanabilmesi için aralarında devam eden resmi ve geçerli bir evlilik bağının olması ve geride kalan eşin çalışmıyor olması yeterlidir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden kişinin erkek çocuklarından ise yine çalışmamaları şartı ile lise ve dengi öğrenim görenlere 20 yaşını, yükseköğrenim eğitimi alanlara ise 25 yaşını doldurana kadar ölüm geliri maaşı bağlanır. Kız çocukların ise çalışmamaları koşulu ile evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Hem Ölüm Geliri Hem de Ölüm Aylığı Aynı Anda Alınabilir mi?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen bir sigortalı işçinin geride kalan yakınlarına ölüm geliri zaten bağlanacaktır. Bunun yanında eğer bu şekilde vefat eden kişi yaş, prim ve sigortalılık süresi açısından geride kalan yakınlarına ölüm aylığı bağlanması şartlarını da kendinde barındırıyorsa, bu durumda ölenin yakınlarına hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı aynı anda bağlanır. Ancak bu durumda bunlardan yüksek olanı tam, düşük olanı ise yarım olarak ödenir. Bir anlamda aile fertleri bir buçuk maaşa hak kazanmış olur.

Bursa sosyal güvenlik avukatı ile hukuki destek ihtiyaçlarınız için Kurt Hukuk Bürosu olarak hizmetinizdeyiz!

 

Danışman Talep Edin