Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma davasının sonunda mahkeme tarafından eşlerin boşanmasına karar verilirse talep edilmesi halinde maddi manevi tazminata da hükmedebilecektir. Bu makalemizde boşanmaya dayalı tazminatları kısaca inceleyeceğiz. Konuyla ilgili ayrıntılı inceleme yazımız için, “Boşanmaya Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Tazminata hükmedebilmek için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartları maddi ve manevi tazminat için ayrı ayrı değerlendireceğiz:

1 – Boşanmaya Dayalı Maddi Tazminat

Evliliğin sona ermesi halinde eşlerin ekonomik menfaatleri zarar görebilmektedir. Bu şekilde boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri zarara uğrayan taraf maddi tazminat talep edebilecektir. Eşlerden bir tanesinin çalışmaması halinde, diğer eşin maddi desteğini yitirmiş olması nedeniyle ekonomik menfaati zarar gördüğü kabul edilmektedir.

Maddi tazminata hak kazanabilmek için aranan şartlar:

 • Evlilik birliği, boşanma ile sona ermelidir.
 • Maddi tazminat talebinde bulunulmalıdır.
 • Talepte bulunan eş, diğer eşe göre daha az kusurlu ya da kusursuz olmalıdır.
 • Tazminat talep edilen eş kusurlu olmalıdır.
 • Talepte bulunan eşin maddi menfaatleri boşanma nedeniyle zarar görmelidir.
 • Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmelidir.

Mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat, talep edilen miktardan fazla olamaz. Maddi tazminat miktarı, hakim tarafından, tarafların ekonomik durumları, evlilik süresi, kusur oranları göz önünde bulundurularak takdir edilmektedir.

2 – Boşanmaya Dayalı Manevi Tazminat

Evlilik birliğinin sona ermesi veya boşanmaya neden olan sebepler, eşlerden birinin kişilik haklarının zarar görmesine neden olabilir. Kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyen tüm fiiller kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu şekilde kişilik hakları zarar gören eş, diğer eşten manevi tazminat talep edebilmektedir.

Manevi tazminata hak kazanabilmek için aranan şartlar:

 • Evlilik birliği, boşanma ile sona ermelidir.
 • Manevi tazminat talebinde bulunulmalıdır.
 • Talepte bulunan eş, diğer eşe göre daha az kusurlu ya da kusursuz olmalıdır.
 • Tazminat talep edilen eş kusurlu olmalıdır.
 • Talepte bulunan eşin kişilik hakları zarar görmelidir.
 • Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmelidir.

Manevi tazminat miktarı, talep edilen miktardan fazla olamaz. Manevi tazminat miktarı, hakim tarafından, tarafların ekonomik durumları, evlilik süresi, kusur oranları ve kişilik haklarına yapılan saldırının ağırlığına göre takdir edilmektedir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra ayrı bir dava ile de ileri sürülebilmesi mümkündür.

Danışman Talep Edin