Motorlu Kurye Trafik Kazasında Tazminat Alabilir mi?

Motorlu Kurye Trafik Kazasında Tazminat Alabilir mi? Hakları Nedir? Motorlu kurye sektörü her geçen gün hızla büyümeye devam etmektedir. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanma süreci ile birlikte evden yapılan alışverişlerde inanılmaz bir artış yaşandı. Bu durum zamanla alışkanlığa dönüştü ve gelinen noktada artık insanlar en basit market ihtiyacını bile internet üzerinden yapmaya başladı. Tabi online […]

İşveren İş Sözleşmesini Hangi Nedenler ile Sonlandırabilir?

Süresi belirli olsun veya olmasın aşağıdaki hallerin varlığı halinde işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal feshedebilir. Farklı durumlar ile gerçekleşen iş sözleşmesinin sonlandırılması konusunda hukuki olarak bilgi veya desteğe ihtiyacınız var ise Kurt Hukuk Bursa avukat ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. 1 – Sağlık sebepleri -İşçinin düzensiz hayatından dolayı yahut alkole […]

İşçinin Ücret Alacağı

İşçinin Ücret Alacağı Ücret Alacağı İşçinin ücret alacağı İş Kanunu’nun 32 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret iş sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olmakla, işçinin yaptığı iş karşılığında işveren tarafından sağlanan para ile ödenen tutardır. Ücret en geç […]

İşçinin İşverenden Talep Edebileceği Tazminat Hakları

İşçinin İşverenden Talep Edebileceği Tazminat Hakları 4857 sayılı iş kanunumuz günlük yaşamımızın çok önemli bir yerini tutan iş hayatında uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. Bu hükümlerde işçinin işverene karşı sorumlulukları olduğu gibi, işverenin de işçiye karşı sorumlulukları vardır. Ancak hayatın olağan akışı içinde her iki taraf ta bazen bu sorumluluklarına uygun hareket etmemekte ve aralarında çeşitli uyuşmazlıklar […]

İşverenin İşçiye Karşı Açabileceği Tazminat Davaları

İşverenin İşçiye Karşı Açabileceği Tazminat Davaları İşçi, çeşitli durumlarda işverenden belli taleplerde bulunabileceği gibi, işverende işçiden bazı taleplerde bulunabilir. İşçinin işverene, işyerine, işyerinde herhangi bir nedenle bulunan eşyalara kusurlu fiili sonucunda zarar vermesine işçinin işvereni zarara uğratması denir. Belirtmemiz gerekir ki işçinin işvereni zarara uğratması ile ilgili hukuki sonuçların ortaya çıkabilmesi için işçinin kasıtlı hareket […]