Türk English Français Русский العربية

İşveren İş Sözleşmesini Hangi Nedenler ile Sonlandırabilir?

İşveren İş Sözleşmesini Hangi Nedenler ile Sonlandırabilir?

Süresi belirli olsun veya olmasın aşağıdaki hallerin varlığı halinde işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal feshedebilir.

Farklı durumlar ile gerçekleşen iş sözleşmesinin sonlandırılması konusunda hukuki olarak bilgi veya desteğe ihtiyacınız var ise Kurt Hukuk Bursa avukat ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

1 – Sağlık sebepleri

-İşçinin düzensiz hayatından dolayı yahut alkole düşkünlüğü sonucu bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi sebebiyle devamsızlığının ardı ardına 3 iş günü veya ayda 5 iş gününden fazla sürmesi,
-İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte bulunması veya işyerinde çalışmasının sakınca bulunduğu sağlık kurulunca tespit edilmesi halinde,
-Hastalık, doğum, kaza ve gebelik gibi hallerde devamsızlık yapılması halinde ise iş kanunu md.17 deki sayılan süreleri 6 hafta aşacak şekilde devamsızlık yapılması halinde işveren iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilecektir.

2 – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan haller ve benzerleri

-İşçinin işe girerken işvereni kendinde olmayan özellikleri söylemesi suretiyle yanıltması,
-işçinin işverene veya ailesine hakaret etmesi, sataşması veya diğer işçilere cinsel tacizde bulunması, işyerine alkollü veya uyuşturucu alarak gelmesi, işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, iftira atması, meslek sırlarını başkalarına açıklaması,
-İşçinin işyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve ertelenmeyen bir suç işlemesi,
-İşçinin izin almaksızın veya haklı bir sebep olmaksızın ,ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde  herhangi tatil gününden sonra gelen iki iş günü, yahut bir ayda 3 iş günü işe devam etmemesi,
-İşçinin yapması gereken işleri yerine getirmemesi, işi savsaklaması sonucu güvenliği tehlikeye düşürmesi ve maddi zararların ortaya çıkması,

3 – Zorlayıcı sebepler

-İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmasını engelleyecek zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması,
-Tutukluluk ve gözaltı hallerinde sürelerin 17.md’deki süreleri aşması durumunda,
Yukarıda yazılı hallerden herhangi birinin oluşması durumunda işveren bildirim yapmaksızın iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

Danışman Talep Edin