Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Maddi ve Manevi Tazminat

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ   1- Giriş Hukukumuzda çok çeşitli tazminat nedenleri öngörülmüştür. Bu nedenleri kısaca sıralayacak olursak; aşağıda yer alan durumlarda ilgili kişiler maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler: Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları İş kazasından […]

Boşanmaya Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmaya Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 1- Giriş Hukukumuzda boşanma ve hükümleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda bir çok boşanma nedenleri sayılsa da makalemizin konusunu oluşturan tazminat talepleri genelde çekişmeli yargılamalarda ileri sürülmektedir. Zira çekişmesiz yargı alanına giren anlaşmalı boşanma davalarında taraflar zaten kendi aralarında bir mutabakata vardıkları […]

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT   1- Kamulaştırmasız El Atma Nedir? Kamulaştırmasız el atma; kamulaştırma yetkisi bulunan bir kurumun, özel mülkiyete tabi bir taşınmaza, yasal bir yetkiye dayanmaksızın ve kamulaştırma yapmaksızın kalıcı bir şekilde el koyması anlamına gelen hukuki bir tabirdir. Diğer bir tanımla; kamulaştırmasız el atma, idarenin, bir kişiye ait taşınmazı bilerek veya bilmeyerek […]

Araç Değer Kaybı/Hasar Tazminatı

ARAÇ DEĞER KAYBI – HASAR TAZMİNATI   1- Araç Değer Kaybı Ne Anlama Gelmektedir Trafik kazaları günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız olaylar arasında yer almaktadır. Kaza sonrası hasar gören araçlar hem Tramer kayıtlarında hasarlı araç olarak geçmekte hem de onarım gördüğünden piyasa rayiç değerinde maddi kayıp yaşanmaktadır. İşte böyle bir olayda yaşanan kayba, değer kaybı zararı […]

İş Hukukuna Dayalı Tazminat ve Alacaklar

İŞ HUKUKUNA DAYALI TAZMİNAT ve ALACAKLAR NELERDİR? 4857 sayılı iş kanunumuz günlük yaşamımızın çok önemli bir yerini tutan iş hayatında uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. Bu hükümlerde işçinin işverene karşı sorumlulukları olduğu gibi, işverenin de işçiye karşı sorumlulukları vardır. Ancak hayatın olağan akışı içinde her iki taraf ta bazen bu sorumluluklarına uygun hareket etmemekte ve aralarında çeşitli […]

Ölüm ve Bedensel Zararlar Tazminatı

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR TAZMİNATI   1- GENEL AÇIKLAMALARI İLE HAKSIZ FİİL Günlük hayatımızda haksız fiil ve hukuka aykırı bir olay sonucu çeşitli zararlara maruz kalabiliyoruz. Bu zararlar bazen mal varlığımıza karşı bazen de vücut bütünlüğümüze yönelik olabilmektedir. Bu anlamda; örneğin, bir trafik kazasında veya iş kazasında sakat kalan bir kişi hem maddi hem de […]