Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş Kazası Nedir?

İş hayatı günlük yaşantımızın olmazsa olmaz faaliyetlerindendir. Her gün birçok kişi işi ile ilgili ufak tefek aksilikler yaşayabilmektedir. Ancak maalesef bu aksilikler bazen ciddi kazalara da dönüşebilmekte ve bir türlü önlenemeyen iş kazaları yaşanmaktadır. Her yıl binlerce işçi iş kazası neticesinde yaralanmakta, bir çok kişi hayatını kaybetmekte veya bedensel olarak sakatlanıp iş gücü kaybı yaşamaktadır. İşte yaşanan bu tarz iş kazalarında kazazede işçinin yaşadığı mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi amacıyla ve kazanın oluşmasında kusuru olan kişiler tarafından ödenmesi talebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarına iş kazası tazminat davası denir.

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bursa iş kazası tazminatı avukatı olarak hukuki destek ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçerek uzman Avukat kadromuzdan hukuki destek alabileceğinizi belirtmek isteriz.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Yaşanan ne tür kazaların iş kazası olarak kabul edileceği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazası Tazminat Davası ile Talep Edilebilecek Zararlar

İş kazası geçiren bir işçi yaşadığı mağduriyete uygun maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bedensel zarar nedeni ile açılacak maddi tazminat davalarında, geçici veya sürekli iş göremezlik nedeniyle oluşan kayıplar, Tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan her türlü masraflar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar talep edilebilir. İş kazası nedeni ile ölüm gerçekleşmiş ise; cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir.

Yukarıda sayılan maddi tazminat taleplerinin yanı sıra yaşanılan travmatik sürecin bir nebze olsun telafisi açısından uygun bir manevi tazminat talebinde de bulunulabilir.

İş Kazası Tazminat Davasında Zamanaşımı Ne Kadardır?

İş Kazası nedeni ile açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak eğer olay nedeni ile oluşan suçun ceza zamanaşımı süresi 15 yıl ise bu durumda 15 yıllık zamanaşımı süresi tazminat davası için de söz konusu olur.

İş Kazası Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

İş kazası tazminat davalarında görevli mahkeme; iş mahkemeleridir. Yetki hususu ise 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
  • Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
  • İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Bursa iş kazası tazminatı avukatı hukuki destek ihtiyaçlarınız için Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hizmetinizdeyiz!

 

 

 

Danışman Talep Edin