Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kiralananda Bulunan Eşyalar Üzerinde Hapis Hakkı Tanınması Davası Dilekçesi

Kiralananda Bulunan Eşyalar Üzerinde Hapis Hakkı Tanınması Davası Dilekçesi

 

KİRALANAN TAŞINMAZDA BULUNAN EŞYALAR ÜZERİNDE KİRAYA VEREN LEHİNE HAPİS HAKKI TANINMASI TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR …………..  (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

DAVALI (KİRACI)        :

 

DAVA KONUSU             : Kiralayanın kiralanan dairede bulunan eşyaları üzerinde hapis hakkı tanınması talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR             :

 

1- Davalı kiracı mülkiyeti davacı müvekkile ait olan ……….. ili, ……….. ilçesi ………….. adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.

 

2- Davalı kira süresinin …….. tarihinde dolmasından dolayı, son …. aya ait kira bedellerini ödememiş ve daireyi de terk ederek dairedeki eşyalarını da götürme hazırlığı içinde olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda, müvekkilimin kiracıdan olan ……aylık kira bedeli olan ……. TL kira alacağı karşılıksız kalacaktır.

 

3- Bu itibarla sayın mahkemenizden, kiralayanın dairede bulunan eşyaları üzerinde müvekkilimin lehine hapis hakkı tanınması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TBK, HMK, ilgili diğer mevzuat

DELİLLER                     : kira sözleşmesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE TALEP         : Yukarıda sayılan nedenlerle,

  • Davamızın kabulü ile, davalı kiracıya ait eşyalar üzerinde müvekkilin lehine hapis hakkı tanınmasına,
  • Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ile talep ederim. ……/……/…….

Davacı Vekili

                                                                   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin